Firmy obawiają się, że kontrahenci przestaną im płacić. Jak rozumiem, zabezpieczeniem może być np. faktoring. Kto może z niego skorzystać?
Faktoring jest usługą dla wszystkich firm, bez względu na wielkość prowadzonej działalności czy osiągane dochody. Uzyskanie środków pieniężnych od faktora jest stosunkowo proste i nie wymaga zabezpieczeń. Istotne jest natomiast prawidłowe udokumentowanie należności, wówczas środki pieniężne można uzyskać nawet w dniu wystawienia faktury. Wykupowi podlegają nieprzeterminowane należności.
Podmiot, który zamierza skorzystać z faktoringu, powinien zastanowić się, jaki rodzaj wybrać.
Jakie są rodzaje faktoringu?