Problemy z płynnością finansową mają często swoje bezpośrednie źródło w nieterminowym spływie należnych kwot, a czasami wręcz z brakiem zapłaty przez klientów danego przedsiębiorcy. W przypadku opóźnienia płatniczego pozostaje mu cierpliwie czekać, podjąć czynności windykacyjne (samodzielnie lub zlecić je podmiotowi trzeciemu) lub zbyć wierzytelność. Ostatnia opcja zazwyczaj wydaje się najmniej opłacalna ekonomicznie, ale ma jedną bardzo ważną zaletę: niemal natychmiastowy zastrzyk finansowy.

Co z VAT