Od Nowego Roku do 31 stycznia uprawnieni przedsiębiorcy, którzy nie korzystali dotąd z Małego ZUS-u plus będą mieli czas, by zgłosić chęć korzystania z ulgi. Chodzi o niższe składki na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od wysokości uzyskanego rok wcześniej przychodu.

Według Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Mały ZUS plus to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych z najmniejszych firm, nieosiągających dużych przychodów.

Mały ZUS plus to dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnionych od wysokości uzyskanego rok wcześniej przychodu. Z ulgi mogą korzystać najmniejsi przedsiębiorcy, których przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tys. zł.

Resort przypomniał, że "w dotychczasowym stanie prawnym często podnoszonym przez przedsiębiorców postulatem było wydłużenie terminu na dokonywanie zgłoszeń". Mieli na to czas do 8 stycznia. Tymczasem, jak zaznacza MRPiT, na początku roku kalendarzowego wielu z nich nie ma jeszcze dokładnej wiedzy o pełnych wynikach finansowych ich firmy za rok poprzedni, dlatego termin ten został wydłużony do końca stycznia.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS plus, i po Nowym Roku nadal się do niego kwalifikują, nie będą musieli składać ponownego zgłoszenia.

Z kolei ci, którzy wcześniej nie korzystali z Małego ZUS-u plus, a spełniają warunki wskazane w ustawie, będą mieli czas na dokonanie zgłoszenia w terminie 1-31 stycznia 2021 r. Jak wyjaśnił resort, gdyby nabycie uprawnień do ulgi nastąpiło w pozostałych miesiącach roku (np. na skutek zakończenia korzystania z „preferencyjnych składek” lub wznowienia działalności), zgłoszenia będzie można dokonać w ciągu siedmiu dni od momentu wspomnianego nabycia uprawnień.