Według Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Mały ZUS plus to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych z najmniejszych firm, nieosiągających dużych przychodów.

Mały ZUS plus to dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnionych od wysokości uzyskanego rok wcześniej przychodu. Z ulgi mogą korzystać najmniejsi przedsiębiorcy, których przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tys. zł.

Reklama

Resort przypomniał, że "w dotychczasowym stanie prawnym często podnoszonym przez przedsiębiorców postulatem było wydłużenie terminu na dokonywanie zgłoszeń". Mieli na to czas do 8 stycznia. Tymczasem, jak zaznacza MRPiT, na początku roku kalendarzowego wielu z nich nie ma jeszcze dokładnej wiedzy o pełnych wynikach finansowych ich firmy za rok poprzedni, dlatego termin ten został wydłużony do końca stycznia.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS plus, i po Nowym Roku nadal się do niego kwalifikują, nie będą musieli składać ponownego zgłoszenia.

Z kolei ci, którzy wcześniej nie korzystali z Małego ZUS-u plus, a spełniają warunki wskazane w ustawie, będą mieli czas na dokonanie zgłoszenia w terminie 1-31 stycznia 2021 r. Jak wyjaśnił resort, gdyby nabycie uprawnień do ulgi nastąpiło w pozostałych miesiącach roku (np. na skutek zakończenia korzystania z „preferencyjnych składek” lub wznowienia działalności), zgłoszenia będzie można dokonać w ciągu siedmiu dni od momentu wspomnianego nabycia uprawnień.