Liczba upadłości ogłoszonych w kwietniu br. wyniosła 70, tj. o 15,7% mniej niż przed rokiem (i o 11,1% więcej niż przed miesiącem), wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). KUKE podtrzymało roczną prognozę liczby upadłości na poziomie ok. 787 przypadków (spadek o 11,2% r/r).

"W kwietniu ogłoszono upadłość 51 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. W porównaniu do wcześniejszego miesiąca upadło ich o 15,9% więcej (44). W stosunku do kwietnia ub. r., w którym upadły 63 firmy, wynik jest mniejszy o 19,0%. Mimo delikatnego wzrostu upadłości w tej grupie w ostatnim miesiącu można wciąż mówić iż od listopada zeszłego roku wyraźnie widać spadek upadłości wśród spółek prawa handlowego" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w liczbie podmiotów, których upadłość ogłoszono wynosił 27%. Jest to podwyższony poziom, ponieważ średni poziom udziału tych firm w ogóle upadłości w ciągu ostatniego roku plasował się na poziomie około 24%. W ostatnim miesiącu 19 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to tyle samo co w marcu, jednocześnie było to o 5% mniej niż w kwietniu 2013 r. kiedy upadło ich 20, podano dalej.

"W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2013 r. - kwiecień 2014 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 827 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po kwietniu okazała się o 1,5% niższa od zanotowanej na koniec marca (840). Przed rokiem w kwietniu 2013 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 920. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o 10,1%" - czytamy też w komunikacie.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w grudniu 2013 r. (52 firmy). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w lipcu 2013 r. (94 firmy).

Pierwsze miejsce wśród branż o największym natężeniu upadłości od wielu miesięcy zajmuje branża budowlana, zaś na drugie miejsce w rankingu awansowała branża produkująca maszyny i urządzenia, podano także w materiale.

"Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2014 roku do poziomu 3,2% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,5% prognozujemy, iż w bieżącym roku upadnie około 185 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli 8,4% mniej w stosunku do 2013 roku (202 upadki). W drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończą działalność 602 spółki prawa handlowego (w 2013 r. roku 684 upadki), co stanowi spadek o 12,0%. W całym 2014 roku liczba upadłości wyniesie około 787 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 11,2% mniej niż w 2013 roku (886 upadków)" - konkluduje KUKE.