Zmniejszają się należności na ubezpieczenie wypadkowe dla małych firm. Teraz zapłacą one 42,76 zł. Wynika to ze zmiany rozporządzenia w sprawie stóp procentowych.
1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (dalej: rozporządzenie). Zmieniło ono zasady obliczania składki wypadkowej.
W obecnym roku składkowym – od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. – wysokość stopy procentowej składki wypadkowej dla płatników zgłaszających do tego ubezpieczenia nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 1,8 proc. Jest to 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej dla grup działalności na rok składkowy. Wynosi ona 3,6 proc.
W poprzednim roku składkowym dla takich podmiotów stopa procentowa składki wynosiła 1,93 proc. Najwyższa stopa procentowa wynosiła 3,86 proc. Obniżka składek nie wpłynie na zwiększenie zarobków ubezpieczonych, ale zaoszczędzą pracodawcy. Od kilku do kilkudziesięciu złotych za pracownika miesięcznie.
Oszczędzą też na własnych składkach przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą – kilkadziesiąt złotych w skali roku. Takie osoby płacą składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak obecnie niż 2375,40 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Dotychczas miesięczna składka wypadkowa wynosiła dla nich 45,85 zł. Po zmianie będzie to 42,76 zł. W skali roku zapłacą więc mniej o ok. 40 zł.
Z nowego brzmienia załącznika nr 2 do rozporządzenia wynika, że tę samą wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zachowuje 28 grup działalności. Wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup, natomiast w przypadku 28 grup następuje obniżenie tej stopy.
Wszyscy płatnicy składek zobowiązani do samodzielnego ustalania wysokości stopy procentowej tej składki powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2015 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki ustaloną od 1 kwietnia 2015 r. dla grupy działalności, do której należą, z uwzględnieniem rodzaju działalności według PKD.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra pracy i polityki pieniężnej z 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. poz. 379).