Bardziej atrakcyjna dla inwestorów stanie się instytucja pre-packu, czyli przygotowanej sprzedaży
Tygodnik Gazeta Prawna 3 stycznia 2020 / Dziennik Gazeta Prawna

Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo upadłościowe i innych ustaw (Dz.U. poz. 1802) wprowadza również zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Skupiają się one w głównej mierze na poprawieniu instytucji pre-pracku, czyli procedury przygotowanej likwidacji. Po zmianach, które wejdą w życie 24 marca br., procedura ma być bardziej elastyczna.

Pre-pack to specjalna procedura funkcjonująca w polskim prawie upadłościowym od 2016 r., a polegająca na złożeniu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości oferty na zakup majątku dłużnika. Inaczej mówiąc, przedsiębiorca składając wniosek o upadłość, może jednocześnie wskazać przedsiębiorcę, który dokona zakupu albo całości przedsiębiorstwa dłużnika albo jego zorganizowanej części lub też składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego w obszarze przygotowanej likwidacji w głównej mierze ma charakter legislacyjnej odpowiedzi ustawodawcy na dostrzeżone w czasie trzyletniej praktyki stosowania tej instytucji niedociągnięcia legislacyjne.

To tylko fragment artykułu. Całość przeczytasz w "Tygodniku Gazety Prawnej" >>>