Program wsparcia turystyki i przedsiębiorstw działających w branżach pokrewnych, co razem składa się na tzw. przemysł czasu wolnego, jest realizowany ze środków zarezerwowanych dla Polski Wschodniej. Ten obszar obejmuje pięć województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. I w poprzedniej, i bieżącej unijnej perspektywie budżetowej Polska Wschodnia, jako jeden ze słabiej rozwiniętych regionów Unii, ma zarezerwowaną dodatkową pulę pieniędzy, dzięki której ma szansę szybciej nadrabiać zaległości.

Na specjalne względy może liczyć także branża turystyczna, bo to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin usług w ostatnich latach, w której rozwój zainwestowaliśmy znaczący kapitał. Także pośrednio – kiedy na przykład w 2012 r. zorganizowaliśmy mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To wydarzenie przyczyniło się do zwiększenia zainteresowanie Polską. W zeszłym roku nasz kraj odwiedziło 17,5 mln turystów, najwięcej w historii. Pieniądze, które wydają u nas cudzoziemcy w rachunkach handlu zagranicznego, liczone są jako eksport. Jego wartość szybko rośnie. Jeszcze dekadę temu przychody z tego tytułu nie przekraczały 30 mld zł rocznie. W ciągu czterech kwartałów zakończonych w czerwcu tego roku wartość wyeksportowanych usług zbliżyła się do 57 mld zł. Jednocześnie turystyka korzystnie wpływa na bilans naszej wymiany handlowej z zagranicą, bo stale rośnie nadwyżka eksportu nad importem. Pięć lat temu wynosiła niecałe 9 mld zł rocznie, obecnie jest to już 17 mld zł. Wsparcie rozwoju branży na wschodnich obszarach Polski ma m.in. ten korzystny trend jeszcze wzmocnić.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miał do rozdzielenia na ten cel ok. 200 mln zł. Pieniądze trafią do instytucji finansujących, tzw. pośredników, u których wnioski o udzielenie pożyczki składać będą przedsiębiorcy. Program kończy się 31 stycznia 2027 r., co oznacza, że do tej daty firmy będą mogły korzystać z otrzymanego kapitału.

Po pieniądze przeznaczone na wsparcie turystyki w postaci pożyczki na rozwój turystyki będą mogły sięgać mikro, mało i średnie przedsiębiorstwa, które działają lub mają siedzibę na terenie jednego z pięciu województw Polski Wschodniej. Maksymalna kwota pożyczki na rozwój turystyki została ustalona na 500 tys. zł, a okres spłaty wynosi do pięciu lat. W trakcie możliwe jest zawieszenie regulowania zobowiązań maksymalnie na sześć miesięcy. Oprocentowanie podstawowe, tak jak w wielu innych instrumentach finansowych oferowanych z wykorzystaniem środków unijnych, ustalone zostało na 2,43 proc. Z preferencyjnych warunków będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa działające na rynku krócej niż dwa lata lub posiadające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Taki status ma obecnie ponad 900 firm, zlokalizowanych wzdłuż liczących ponad 2 tys. km, najdłuższego wytyczonego szlaku rowerowego w Polsce. Preferencje w udzielaniu pożyczek mogą polegać na ich niższym oprocentowaniu i/lub braku wymogu wniesienia wkładu własnego. Przedsiębiorstwa korzystające z pożyczki na warunkach rynkowych część planowanych wydatków będą musiały pokryć ze środków własnych.

Zastosowanie pozyskanego kapitału może być bardzo szerokie. Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na budowę i rozbudowę obiektów noclegowych, zwiększenie jakości i standardu świadczonych usług, budowę i remont infrastruktury uzdrowiskowej czy rekreacyjno-sportowej. Można będzie także zainwestować w produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności (a nawet ekologicznych kosmetyków) czy przywracanie tradycyjnych zawodów rękodzielniczych i rzemieślniczych. Pieniądze będzie można także przeznaczyć na powiększenie kapitału obrotowego, a także na promocję i reklamę, jeśli będzie ona związana z zasadniczym celem inwestycji. Pewne ograniczenia dotyczą zakupu pojazdów. Samochód osobowy będzie można kupić, pod warunkiem jednak, że jego nabycie związane jest z działalnością turystyczną, natomiast w przypadku aut dostawczych maksymalny wiek kupowanego auta ustalony został na pięć lat.

Instytucje finansujące nie pobierają od przedsiębiorców żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instytucje finansujące udzielające pożyczek w programie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

● Lubelska Fundacja Rozwoju (www.fr.lublin.pl) – województwo lubelskie

● Agencja Rozwoju Regionalnego MARR (www.marr.pl) – województwo podkarpackie

● Grupa Doradcza ECDF (www.ecdf.pl) – województwo świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie

W najbliższych dniach pożyczka na rozwój turystyki dostępna będzie również na terenie województwa podlaskiego.

Aktualna lista instytucji finansujących znajduje się na stronie www.bgk.pl.

Michał Wójcik


e-mail: dgp@infor.pl