W trakcie procesu kredytowego istotną rolę odgrywa współpraca duetu: opiekun klienta i analityk. Ich praca wzajemnie się uzupełnia i ma ten sam cel – udzielić finansowania, które jest jednocześnie bezpieczne dla banku
Reklama

O ile roli opiekuna nie trzeba wyjaśniać, o tyle o analityku myśli się głównie jako o osobie, która przede wszystkim zajmuje się wertowaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Tymczasem on również jest w stałym kontakcie z klientem, aby lepiej poznać jego potrzeby i właściwie rozumieć dokumentację finansową firmy. Bezpośrednie relacje analityka np. z dyrektorem finansowym lub księgowością przedsiębiorstwa, umiejętność zadawania przez niego pytań odnoszących się do istoty problemu oraz umiejętność precyzowania warunków udzielenia finansowania mają duży wpływ na skrócenie czasu uzyskania decyzji o finansowaniu.

Zadaniem analityka w trakcie prac komitetu kredytowego w banku jest wyjaśnienie wątpliwości decydentów i udzielanie odpowiedzi dotyczących wyników prowadzonej analizy finansowej przedsiębiorstwa. Bo analityk nie tylko zna wartości EBITDA, luki finansowej, rotacji czy historycznego CAPEX-u, ale również wie, co znajduje się w innych należnościach, w środkach trwałych w budowie czy w jaki sposób klient księguje dotacje na cele rozwojowe. Skąd wie? Dzięki kontaktowi z klientem.
Rola analityka nie kończy się w momencie podjęcia decyzji kredytowej przez bank. Towarzyszy on klientowi – razem z opiekunem – w czasie całej współpracy z bankiem.
Model, w którym opiekun z analitykiem działają jak sprawny tandem, uzupełniając się w dążeniu do wspierania klientów, od lat doskonale funkcjonuje w Raiffeisen Polbanku. Jest też coraz częściej spotykany na rynku bankowym, bo pozwala na szybkie diagnozowanie potrzeb klienta i znajdowanie najlepszych rozwiązań w najkrótszym możliwym czasie. W dzisiejszej strukturze Raiffeisen Polbanku analityk nie jest już tylko osobą, która z kalkulatorem w dłoni liczy wskaźniki finansowe. Jego rolą jest optymalizacja procesu kredytowego – z korzyścią dla klienta i banku.
Dla klienta stałe wsparcie ze strony dwóch opiekunów może być znaczącym udogodnieniem. Potrafią oni wyraźniej dostrzec potrzeby firmy i szybciej znaleźć najlepsze rozwiązanie jej problemu.
Anna Szymkiewicz i Marek Bancala z wrocławskiego Centrum Bankowości Korporacyjnej Raiffeisen Polbanku
PARTNER