Rada Polskich Mediów zaapelowała do nowych władz o działania na rzecz Andrzeja Poczobuta i uwolnienie innych dziennikarzy więzionych na Białorusi. W tej sprawie w opublikowała uchwałę.

"Rada Polskich Mediów apeluje do marszałka Sejmu i marszałek Senatu o podjęcie działań na każdym możliwym polu, w tym w organizacjach międzynarodowych i na forum Unii Europejskiej, w celu uwolnienia Andrzeja Poczobuta i innych dziennikarek i dziennikarzy polskich mediów skazanych na kary więzienia na Białorusi" - napisano.

"Nie ma wolności bez wolnych mediów. Nie ma wolnej Białorusi bez dziennikarzy pracujących bez obawy o własne życie i zdrowie"

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przebywał w areszcie od 25 marca 2021 roku do 8 lutego 2023 roku. Został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Po nieuwzględnionym odwołaniu od wyroku przebywa w kolonii karnej w Nowopołocku.