Przewodniczący Maciej Świrski, zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o radiofonii i telewizji, wystąpił do nadawcy o materiał i odniesienie się do zarzutów: poniżanie, dyskryminowanie i wyśmiewanie osób transseksualnych i ich bliskich oraz wulgaryzmy – poinformowała KRRiT we środę w komunikacie przesłanym PAP.

W komunikacie wyjaśniono, że wniosek przewodniczącego wynika ze skarg kierowanych przez widzów do KRRiT na audycję, wyemitowaną wieczorem 15 maja 2023 r., w której satyryk Krzysztof Daukszewicz zwrócił się do prowadzącego program Tomasza Sianeckiego: „Jakiej płci on dzisiaj jest?” Pytanie dotyczyło Piotra Jaconia, który na zakończenie programu „Szkło kontaktowe” zapowiadał kolejną audycję. Po streszczeniu prowadzonego przez Jaconia programu Daukszewicz skomentował: „Chyba ja pierdo***łem głupotę”. Jego wypowiedź była słyszana przez widzów.

Pracownik TVN24 Piotr Jacoń jest autorem „My, trans” i reportażu „Wszystko o moim dziecku”, w którym opisywał swoje doświadczenia jako rodzica dziecka uważającego się za „transpłciowe”. 16 maja stacja TVN24 oświadczyła, że przeprasza „wszystkich naszych widzów, a w szczególności społeczność LGBT+, za słowa, które padły we wczorajszym programie Szkło Kontaktowe”.

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji „przewodniczący Krajowej Rady może żądać od dostawcy usługi medialnej lub dostawcy platformy udostępniania wideo lub podmiotu dokonującego zmian, modyfikacji lub innych naruszeń integralności usługi medialnej, o których mowa w art. 44b, przedstawienia materiałów, dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania tego dostawcy lub podmiotu z przepisami ustawy, warunkami koncesji, regulaminem świadczenia usługi lub wiążącymi go aktami samoregulacji”.(PAP)

Autor: Michał Szukała

szuk/ dki/