Rozszerzenie zakresu urządzeń, które nie wymagają uzyskania pozwolenia radiowego wydawanego na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji administracyjnej - zakłada projekt noweli rozporządzenia autorstwa resortu cyfryzacji.

W czwartek na stronach RCL opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Cyfryzacji ws. urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

Projekt zakłada rozszerzenie "zakresu urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, kierując się zasadą zwiększania liczby rodzajów takich urządzeń, przy uwzględnieniu harmonijnego gospodarowania częstotliwościami, określając: warunki używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, w tym w szczególności zakresy wykorzystywanych przez nie częstotliwości, maksymalną moc promieniowaną lub maksymalne natężenie pola magnetycznego oraz obszar używania tych urządzeń, a także rodzaje służb radiokomunikacyjnych".

Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu, aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. "Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie szeregu zmian w obowiązującym rozporządzeniu, polegających przede wszystkim na aktualizacji katalogu urządzeń, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego. Dodatkowe zmiany polegają między innymi na aktualizacji określeń, oznaczeń, skrótów i symboli używanych w rozporządzeniu i załącznikach do tego rozporządzenia. Na szczególną uwagę zasługują zmiany w załączniku nr 12 dotyczącym urządzeń ziemskich stacji satelitarnych działających w służbie radiokomunikacyjnej stałej satelitarnej" - czytamy.

Według autorów projektu, "przewiduje się, że rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia będą miały pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców, a także nadawców, stosownie do przepisu art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, poprzez umożliwienie im korzystania z szerszego katalogu urządzeń, których używanie nie wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia radiowego". "Projektowane rozwiązania tym samym wpłyną na rozwój gospodarki. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Cyfryzacji oraz w serwisie Rządowego Centrum Legislacji" - napisano. (PAP)

autorka: Daria Porycka

dap/ dki/