"W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat nowych regulacji dotyczących zasady +must carry, must offer+, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji obowiązkiem transmisji objęte mogą być nie tylko programy znajdujące się na tzw. liście ustawowej, czyli podstawowe programy Telewizji Polskiej (TVP1, TVP2, TVP3, TVP Kultura i TVP Info), ale także inne kanały (np. komercyjne), których listę określi w drodze rozporządzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po przeprowadzeniu otwartych konsultacji publicznych" - poinformował w czwartek na swojej stronie resort.

Jak wyjaśniono, w projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji obowiązkiem transmisji objęte są programy znajdujące się na tzw. liście ustawowej, czyli podstawowe programy Telewizji Polskiej wymienione w art. 43 oraz programy znajdujące się na tzw. liście uzupełniającej, określanej w drodze rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

"Upoważnienie do wydania rozporządzenia przez KRRiT znajduje się w ustawie, która określa szczegółowe warunki i zasady, jakim mają podlegać programy objęte obowiązkową transmisją. Zgodnie z ustawą, KRRiT będzie upoważniona do przeprowadzania otwartych konsultacji publicznych w sprawie wyboru programów, których liczba nie może przekroczyć 30" - wskazał resort.

Reklama

Podkreślono także, że z perspektywy odbiorcy, czyli widza, zmiana może być "nieodczuwalna". "KRRiT – w ramach ustawowego upoważnienia – będzie mogła objąć obowiązkiem rozprowadzania wszystkie programy, których dotyczy on obecnie. Co więcej, liczba programów objętych tym obowiązkiem może się znacząco zwiększyć, co pozytywnie wpłynie na ofertę dostępną dla odbiorców. Określenie ww. listy w ramach rozporządzenia umożliwi KRRiT zachowanie elastyczności, która wpisuje się w zasady wynikające z dyrektywy - Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej" - zaznaczono.

"Zmiany w tym zakresie są niezbędne ze względu na konieczność dostosowania przepisów prawa do szybko zmieniających się warunków rynkowych" - dodał resort. (PAP)

akn/ aszw/