Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji - poinformowało w piątek Biuro Prasowe KPRP. Zgodnie z ustawą w latach 2023-2032 maksymalny limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z tytułu monitoringu rynku audiowizualnego wyniesie 6 mln 815 tys. zł.

Biuro Prasowe KPRP przypomniało, że ustawa zmienia ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. "Celem ustawy z 2012 r. była implementacja dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) w zakresie dotyczącym audiowizualnych usług medialnych na żądanie" - napisano.

Wyjaśniono, że "publicznym udostępnianiem audiowizualnej usługi medialnej na żądanie jest jej świadczenie w sposób umożliwiający ogółowi użytkowników, w wybranym przez nich momencie i na ich życzenie, odbiór wybranej przez nich audycji z katalogu udostępnionego w ramach takiej usługi". "Implementacja dyrektywy polegała na włączeniu regulacji audiowizualnych usług medialnych na żądanie do ogólnej regulacji działalności polegającej na dostarczaniu audycji radiowych i telewizyjnych, która zawarta jest w ustawie o radiofonii i telewizji" - dodano.

Wskazano, że na podstawie nowelizacji z 2012 r. na Krajową Radę zostały nałożone dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie. W celu realizacji nowych zadań ustawa wyznaczyła maksymalny limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie (wraz ze składkami pracodawcy) w latach 2013–2022.

W związku z upływającym okresem, na jaki został ustalony limit tych wydatków, powstała konieczność zmiany ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji w celu określenia maksymalnego limitu wydatków Krajowej Rady, wyrażonych kwotowo, na kolejnych 10 lat budżetowych wykonywania ustawy.

"Zgodnie z ustawą w latach 2023-2032 maksymalny limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z tytułu monitoringu rynku audiowizualnego (usługi medialne na żądanie) wyniesie 6 815 000 zł" - podano.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska