Narodowy Bank Polski poinformował o wynikach XIX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych. W konkursie zostali nagrodzeni autorzy i redakcje, którzy w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniają skomplikowane zagadnienia ze świata gospodarki, przyczyniając się do podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków. Laureatów wybrała kapituła pod przewodnictwem prof. Adama Budnikowskiego. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas gali.

Spośród prac zgłoszonych do Konkursu im. Władysława Grabskiego – publikacji prasowych i internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych, które ukazały się w mediach ogólnopolskich i lokalnych w od 20 października 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r. – nagrodzonych lub wyróżnionych zostało dziesięć.

Kapituła konkursu przyznała Nagrodę główną i tytuł „Dziennikarza Ekonomicznego 2021 roku" redaktorowi Maciejowi Wośko z „Gazety Bankowej" za całokształt pracy dziennikarskiej, a zwłaszcza za umiejętność prezentowania w przystępny i ciekawy sposób skomplikowanych mechanizmów ekonomicznych oraz za powołanie do życia, wraz z redakcją „Gazety Bankowej", „Polskiego Kompasu", powszechnie cenionego corocznego raportu o stanie naszej gospodarki.

Reklama

Nagrodę za pracę zespołową i tytuł „Redakcji 2021 roku" otrzymała redakcja programu „Państwo w Państwie" z Polsat News za stworzenie wartościowego, atrakcyjnego i oczekiwanego przez wielu widzów cyklicznego programu podejmującego najważniejsze tematy ekonomiczne i społeczne.

Z kolei w kategorii wywiad nagrodę otrzymała dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej Emilia Świętochowska za artykuł „Zmuszeni do zmian”. W uzasadnieniu czytamy:

„Nagroda za mistrzowskie odniesienie do naszej rzeczywistości wniosków płynących z oceny ujemnego wpływu postępu technicznego i wzrostu gospodarczego na współczesne wspólnoty zbierackie i łowieckie”.

LINK DO NAGRODZONEGO TEKSTU >>>>