Rzecznik prasowy KRRiT Teresa Brykczyńska poinformowała PAP, że na czwartkowym posiedzeniu nie odbyło się głosowanie dotyczące koncesji dla TVN24. Dodała, że nie wiadomo, czy sprawa ta będzie głosowana po wznowieniu obrad 21 września.

Koncesja TVN24 obowiązuje do 26 września 2021 r. TVN wniosek o jej przedłużenie złożył w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na początku lutego 2020 r. Zarząd TVN w lipcu br. złożył wniosek o przyznanie holenderskiej koncesji na nadawanie i została ona przyznana. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski wyraził zgodę na wpis do rejestru programu TVN24. Decyzja zapewnia ciągłość nadawania programu TVN24 także po 26 września, niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań.

Senat odrzucił w miniony czwartek nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowelizacja trafi teraz znów pod obrady Sejmu.

Przyjęta przez Sejm 11 sierpnia nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, zdaniem jej autorów, posłów PiS, ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. W ocenie wielu obserwatorów, dziennikarzy i większości ugrupowań opozycji nowela jest wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.