Co się dzieje z projektem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, na którą czekają twórcy? Konsultacje zakończyły się na początku czerwca i od tego czasu zapadła cisza. Tymczasem inicjatywie tej otwarcie sprzeciwia się m.in. resort rozwoju. Wiceminister Marek Niedużak podczas debaty portalu 300gospodarka argumentował, że opłata reprograficzna „podetnie skrzydła” polskim przedsiębiorcom.
Uzgodnienia i konsultacje wciąż trwają, a okres urlopowy nam nie sprzyja. Dopiero w ostatnich dniach otrzymaliśmy opinię Rządowego Centrum Legislacji i Rady Legislacyjnej. Musimy się do nich ustosunkować, więc zajmie to chwilę. To skomplikowana, systemowa, duża ustawa. Jej źródłem był nasz wieloletni dialog ze środowiskiem artystycznym w postaci ogólnopolskich konferencji kultury.