- Agora odnotowała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 9,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto również wyniósł 0,46 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 7,38 mln zł wobec 13,09 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1073,93 mln zł w 2013 r. wobec 1138,59 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2013 r. wyniosła 1,86 mln zł wobec 23,34 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS oraz operator kin Helios oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.