Część byłych i obecnych abonentów platformy nc+ otrzyma zwrot poniesionych kosztów lub możliwość bezpłatnego korzystania z usług – uznał UOKiK. Dotyczy to osób, wobec których spółka ITI Neovision stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe przy zawieraniu lub przedłużaniu umów na odległość.

Jak wskazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w środowym komunikacie, do rekompensaty uprawnione będą osoby, którym przedsiębiorca nie uznał prawa do odstąpienia od kontraktu.

ITI Neovision jest m.in. operatorem telewizji satelitarnej nc+. Jak przypomniał urząd, postępowanie przeciwko spółce wszczęto w grudniu 2015 r. m.in. po skargach konsumentów. Wykazało ono, że mogło dojść do nieprawidłowości przy zawieraniu lub przedłużaniu umów zawieranych na odległość, głównie przez telefon.

"Przedłużenie umowy w świetle ustawy o prawach konsumenta traktowane jest jak zawarcie nowej umowy. Zgodnie z przepisami, konsumentowi w obu tych przypadkach przysługuje 14 dni na bezpłatne odstąpienie od kontraktu. Rozpoczęcie korzystania z usług przed upływem tego terminu musi nastąpić na wyraźne żądanie klienta. Początek oglądania telewizji nie oznacza utraty prawa do rezygnacji, jednak konsument musi ponieść koszty korzystania z usługi – do dnia wycofania się z umowy" - wyjaśniono w komunikacie.

Tymczasem, jak zaznaczył UOKiK, z informacji konsumentów, analizy rozmów sprzedażowych i procedur wewnętrznych przedsiębiorcy wynika, że ITI Neovision rozpoczynała świadczenie usług bez wyraźnej zgody konsumentów. "Ponadto wprowadzała w błąd twierdząc, że początek korzystania z usług oznacza brak możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Spółka stała na stanowisku, że usługa dostępu do telewizji stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które objęte jest wyjątkiem ustawowym" - wskazał urząd.

UOKiK ustalił również, że w latach 2013-2014 spółka nie informowała niektórych konsumentów o możliwości rezygnacji z kontraktu oraz nie dostarczała w terminie potwierdzenia zawarcia lub zmiany warunków umów.

"Działania ITI Neovision były niekorzystne w szczególności dla konsumentów, którzy nie mogli odstąpić od umowy, choć powinni mieć do tego prawo. Mogli wypowiedzieć kontrakt, co oznaczało konieczność zwrotu przedsiębiorcy przyznanej przy zawieraniu umowy ulgi lub kontynuowali umowę wbrew własnej woli" - napisano.

Spółka zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych praktyk oraz rekompensaty dla konsumentów. "W ciągu 6 miesięcy będzie musiała przyznać byłym i obecnym abonentom określone korzyści. Różnią się one w zależności od praktyki, która dotknęła konsumentów" - wyjaśnił UOKiK.

Jak wskazał urząd, np. brak informacji o prawie odstąpienia od umowy – od marca 2013 do lipca 2014 r. (dotyczy osób, których reklamacje rozpatrzono negatywnie)- skutkuje tym, że "obecni abonenci będą mogli bezpłatnie korzystać z dotychczasowych usług przez 3 miesiące. Byli klienci dostaną zwrot kosztów za ostatnie 3 miesiące opłacania abonamentu".

Według UOKiK, do czasu zmiany praktyki ITI Neovision zobowiązała się również do uwzględniania reklamacji konsumentów, których nieprawidłowo poinformowała o braku możliwości odstąpienia od umowy ze względu na rozpoczęcie świadczenia usług i odmówiła im prawa do rezygnacji z kontraktu w ciągu 14 dni.

"Po wykonaniu zobowiązania spółka będzie musiała złożyć do UOKiK sprawozdanie z realizacji swoich działań" - wskazał urząd.