Do projektu nowelizacji ustawy dot. abonamentu RTV będzie wniesiona autopoprawka dotyczącą skrócenia vacatio legis - poinformował podczas środowej konferencji prasowej wicepremier minister kultury Piotr Gliński.

Projekt nowelizacji resort kultury przesłał do konsultacji społecznych i międzyresortowych w poniedziałek.

Podczas środowej konferencji prasowej, na której prezentowano projekt Gliński poinformował, że do projektu zostanie wniesiona autopoprawka.

"Jest tam pewne nieporozumienie, to moja wina; tam jest zapisane vacatio legis sześciomiesięczne. My przewidujemy, że będzie ono nieznacznie krótsze, myślę że może to być 1,5-2 miesiące. Tak aby ta mała ustawa abonamentową mogła jak najszybciej wejść w życie" - wskazał wicepremier.

Gliński dodał, że nowe regulacje mogłyby najwcześniej wejść w życie w czerwcu.