Projekt dotyczy zastąpienia dotychczasowych przepisów o opłacie abonamentowej nowym unormowaniem, tzw. składką audiowizualną został odłożony w czasie. W 2017 roku nadal będziemy musieli płacić abonament RTV.

Składka audiowizualna miała wynosić 15 zł miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego i być opłacana wraz z rachunkiem za prąd. Sztandarowy pomysł Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wiceministra Krzysztofa Czabańskiego upadł po tym, jak okazało się, że na nowe przepisy będzie musiała się zgodzić Komisja Europejska. Dodatkowo posłowie nie dali rady uchwalić nawet przepisów pomostowych, stąd w 2017 roku zasady opłat za odbiorniki RTV pozostają po staremu.

Oto ile będzie wynosiła opłata za abonament w 2017 roku:

ikona lupy />
Wysokość opłat abonamentowych / Inne

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek Poczty 26. lub 27. dnia jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

Oprac. T.J.