Przedmiotem działalności PEC Gniezno jest produkcja i dystrybucja ciepła systemowego na terenie miast Gniezna i Pobiedzisk. Myślą przewodnią działań PEC Gniezno jest pełne zadowolenia Klienta, dlatego na co dzień dokładane są wszelkie starania, aby odbiorcy czuli komfort i wygodę związaną z dostawą bezpiecznego ciepła za relatywnie niską cenę.

Działania gnieźnieńskiego PEC mają na względzie jakość świadczonych usług, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz odpowiedzialność za zdrowie i życie naszych pracowników.

PEC Gniezno posiada certyfikowany przez Bureau Veritas Zintegrowany System Zarządzania obejmujący normy ISO 9001:2015 (jakość), ISO 14001:2015 (środowisko) oraz OHSAS 18001:2007 (bezpieczeństwo i higiena pracy). Prace wdrożeniowe systemu, opartego na poprzednich edycjach norm rozpoczęto już w 2014 r., a w 2015 r. organizacja po raz pierwszy została certyfikowana. Obecnie zakres certyfikatu obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i przesył ciepła systemowego pochodzącego z ciepłowni C13.

Na przestrzeni kolejnych lat PEC Gniezno modernizował swój system w celu spełniania wymagań nowych norm i ten proces prowadzony jest cały czas. Obecnie trwają prace rozwojowe systemu w celu spełnienia wymagań nowej normy ISO 45001, a termin certyfikacji został wyznaczony na połowę roku 2021.