Światowe organizacje ekologiczne przywiązują coraz większą wagę do problemów ochrony środowiska morskiego. Polskie porty co roku biją rekordy w tonażu przeładowanych towarów, co wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ruchu statków o dużej wyporności. W stosunku do Morza Bałtyckiego, jako akwenu zamkniętego, zastosowano szczególne obostrzenia ekologiczne, łącznie z obowiązkiem spalania przez statki paliw niskosiarkowych i oczyszczaniu spalin w skruberach.

Zgodnie z Konwencją Helsińską, statki morskie obowiązuje całkowity zakaz zrzutu do wód Bałtyku jakichkolwiek ścieków sanitarnych. Statki, wpływając do portu, posiadają zgromadzone w swoich zbiornikach różnego rodzaju odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne. To m.in. odpady z zęz maszynowych statku (to zlewnia wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku pracy lub napraw urządzeń mechanicznych w czasie rejsu – głównie ropopochodnych), odpady ze zbiornika slopowego (emulsja olejowo-wodna powstała w wyniku „odstrzałów” z wirówek paliwowych (puryfikatorów i klaryfikatorów), odpady po myciu zbiorników ładunkowych, czy ze skruberów, powstałe po oczyszczaniu spalin w kolektorach wydechowych statków.

Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o., jako jedyny podmiot w Polsce posiada profesjonalną i unikatową instalację o zaawansowanej technologii, nagradzaną w konkursach ekologicznych krajowych i zagranicznych, zdolną do rozwiązania niemal wszystkich problemów związanych z unieszkodliwianiem odpadów, nie tylko w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, ale i w branży wydobywczej i chemicznej. Rozwiązania technologiczne własnego autorstwa zastosowane w tej instalacji znalazły uznanie i owocowały współpracą z takimi potentatami, jak Conoco Philips z Houston (USA), Global Drilling Company (Dallas – USA), Stena Recycling z Goeteborga (Szwecja), Remodis (Niemcy) oraz z polskimi koncernami: LOTOS, ORLEN, Port Gdański, Politechnika Gdańska.