Rozmowa z Sebastianem Jandą, Dyrektorem Pionu Klientów Indywidualnych i MSP w firmie innogy Polska S.A., nagrodzonej tytułem Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – EKO Firma 2020

Jak innogy Polska definiuje pojęcie „eko firma” w kontekście Państwa działalności?

Jeszcze do niedawna działania proekologiczne przedsiębiorstw uznawane były jako część społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dziś, moim zdaniem, zagadnienie to stało się ważną częścią strategii firm, szczególnie w innogy, w której wszystkie niemal działania odnoszą się do zrównoważonego rozwoju. W ostatnim roku w ramach programu innogy goes green wprowadziliśmy wiele eko zmian wewnątrz organizacji, liczby mówią same za siebie – dzięki korzystaniu z papieru z recyklingu w biurze oraz korespondencji masowej do klientów oszczędzamy rocznie 268 ton drzewa. Dajemy również naszym klientom możliwość korzystania z e-faktury. To właśnie dzięki nim w ciągu roku nasza firma zaoszczędzi 5 mln kartek oraz 1,2 mln kopert. Jednak z mojej perspektywy kluczowe jest oferowanie naszym klientom możliwości zmiany korzystania z prądu produkowanego wg konwencjonalnych metod na ekologiczne.

W jaki sposób przyczyniają się Państwo do podnoszenia jakości powietrza?

Jesteśmy innowacyjną firmą, która w najbardziej zaawansowany sposób realizuje wizję „zielonej energii”. W Polsce obsługujemy już ok. miliona klientów indywidualnych i biznesowych, głównie z terenu Warszawy, którzy są bardzo zainteresowani zakupem prądu z odnawialnych źródeł.
Oprócz sprzedaży energii elektrycznej oferujemy usługę pierwszego w Polsce, całkowicie elektrycznego car sharingu innogy go! 500 samochodów BMW i3 każdego roku pokonuje tysiące kilometrów w Warszawie, relatywnie przyczyniając się do poprawy jakości powietrza. W tym roku jako pierwsi w Europie testujemy czujniki smogu w ruchu. W samochodach innogy go! umieściliśmy takie czujniki, dzięki czemu wynajmując oznaczony samochód każdy użytkownik ma szansę współtworzyć Mapę smogo!wą innogy.

A jaki jest Państwa udział w rynku OZE?

Jesteśmy jedną z największych firm na rynku europejskim i liderem w Polsce w branży fotowoltaicznej, dzięki spółce Foton Technik, która dołączyła do Grupy w połowie ubiegłego roku i sprzedała instalacje fotowoltaiczne na dachy kilkunastu tysięcy domów. Nasze mocne zaangażowanie w działalność ekologiczną pozwala coraz mocniej zagospodarować obszar nowej energetyki. Jest to naprawdę wyjątkowe w skali kraju.
Dzięki naszej innowacyjnej i zrównoważonej ofercie produktów i usług nasi klienci mogą podnosić jakość swojego życia, jednocześnie mocno angażując się w rozwój energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych.