W odróżnieniu od typowych CMO (Contract Manufacturing Organization) zajmujących się wyłącznie wytwarzaniem, Curtis Health Caps jest w stanie świadczyć na rzecz swoich Klientów  także kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe.

W ciągu ostatnich lat nastąpił intensywny rozwój obszaru R&D, a w szczególności zakresu świadczonych usług. Obecnie już 30 specjalistów prowadzi prace, dla szerokiego grona Klientów, również dla tych, których produkty nie są wytwarzane w Curtis Health Caps

Klienci doceniają kompleksowość, elastyczność serwisu oraz zakres kategorii obsługiwanych produktów, tj. produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, produktów kosmetycznych i produktów dla zwierząt.

Jak podkreśla dr Anna Michalak, Dyrektor R&D Curtis Health Caps - Jesteśmy w stanie zapewnić pełne wsparcie od koncepcji i rozwoju produktu,  przez jego wytwarzanie, po obsługę jakościowo-rejestracyjną po wdrożeniu, bądź wesprzeć Klientów tylko z wybranych elementów naszej oferty. Klienci zlecają nam aktywności, których nie realizują wewnętrznie i dla których wymagana jest specjalistyczna wiedza, jakiej nie posiadają w swoich strukturach, ale bardzo często uczestniczymy w projektach stanowiąc swego rodzaju uzupełnienie zasobów naszego Klienta – gdzie znaczenie ma czas i równoległe prowadzenie wielu działań.

Aktywnie promujemy i wykonujemy analizy aktualnego portfela wyrobów Klienta oraz przegląd obszarów terapeutycznych, które dokonywane są oparciu o analizę rynku (z wykorzystaniem m.in. bazy Mintel), dzięki czemu możemy wskazywać naszym Klientom kierunki rozwoju marek i nowe inspiracje produktowe.

Specjalizujemy się w rozwoju formulacji i opracowywaniu bądź ulepszaniu receptur transferowanych produktów dla wytwarzanych postaci, w tym w szczególności dla produktów "trudnych".

W nowoczesnych laboratoriach mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych, w standardzie GMP, nasi doświadczeni analitycy prowadzą rozwoje i walidacje metod analitycznych, a także badania stabilności produktów. Możliwość prowadzenia badań dla II i IV strefy klimatycznej daje naszym Klientom szansę ekspansji na nowe rynki poza Europą.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi regulacyjne, poszerzyliśmy zakres serwisu R&D o usługi rejestracyjne, konsulting farmaceutyczny (w tym intensywnie realizowany switch produktów leczniczych z kategorii Rx na OTC), opracowanie dokumentacji technicznej dla wyrobów medycznych, czy dokumentacji rejestracyjnej produktów i surowców, oceny bezpieczeństwa oraz audytu dokumentacji, które stanowią istotny element naszej oferty. Istotnym punktem naszej oferty jest też unikatowa i potrzebna na rynku ekspertyza z  zakresu  surowców i produktów roślinnych. 

- Jakość prac R&D jest każdorazowo wysoko oceniana podczas audytów przeprowadzanych przez naszych Klientów oraz niezależne jednostki certyfikujące.

Obserwując trendy rynkowe, należy spodziewać się, że w następnych latach rynek outsourcingu usług, zwłaszcza w obszarze R&D, będzie rosnąć  – dodaje dr Anna Michalak

Branża farmaceutyczna  potrzebuje elastycznych, doświadczonych partnerów, posiadających odpowiednie kompetencje i wiedzę specjalistyczną,  aby móc sprawnie wdrażać nowe produkty i rozwiązania idealnie dopasowane do obecnego zapotrzebowania rynku. 

Zlecając w CHC aktywności rozwojowe, regulacyjne i wytwórcze, firmy farmaceutyczne, zyskują możliwość koncentracji swoich sił i alokowania zasobów do innych, kluczowych dla nich zadań i projektów.

https://chc.com.pl/
Research & Development rd@chc.com.pl
Business Development bd@chc.com.pl