ZCB Owczary dwa lata temu świętował swój jubileusz – 40 lat działalności na rynku ceramiki budowlanej. Jakie były główne etapy rozwoju zakładu w ostatnich dekadach?

Firmę założył w 1978 r. Lech Stępień, mój Tata. Wspólnie z bratem Robertem, zarządzamy nią od 2000 r. i od tej pory konsekwentnie realizujemy wspólne plany rozwoju. Rozbudowa zakładu, zmiana technologii, zakup nowoczesnego parku maszynowego i wprowadzanie na rynek nowych wyrobów to główne etapy ekspansji. Obecnie naszą produkcję opieramy na najnowocześniejszej technologii i surowcu wydobywanym we własnych kopalniach. Od dwóch dekad istotnie zmieniliśmy technologię produkcji, przez zakup nowoczesnego parku maszynowego, utworzonego przez najwyższej klasy urządzenia, w większości niemieckie, które w połączeniu z zastosowaniem najlepszego surowca i odpowiedniej technologii warunkują wysoką jakość oferowanej ceramiki. W 2002 r. ruszyliśmy z budową nowego zakładu produkcyjnego. Najistotniejszą wówczas innowacją było zastąpienie pieca kręgowego typu Hoffman, nowoczesnym w pełni skomputeryzowanym i zautomatyzowanym piecem tunelowym. Nasz zakład, składający się z wydziałów przerobu i formowania masy, suszarni i pieca tunelowego, jest dziś całkowicie zautomatyzowany, a wszystkie procesy produkcyjne są sterowane komputerowo. Inwestycję zrealizowaliśmy we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego i przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej, w ramach programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Dzięki tym zmianom udało nam się znacznie podnieść jakość naszych wyrobów oraz zwiększyć 40-krotnie produkcję w stosunku do cegielni, którą prowadził nasz Tata. Zarządzanie poszczególnymi procesami nie byłoby jednak możliwe bez zastosowania szeregu wytycznych, które wypracowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Poza Zakładowym Systemem Kontroli Produkcji, uruchomiliśmy dodatkowe procedury, dokumentowane odpowiednimi raportami, opisującymi poszczególne partie sprawdzanych wyrobów. Dysponujemy również własnym laboratorium, gdzie bada   się m.in. wytrzymałość i mrozoodporność.

Jakie są moce przerobowe firmy?

Aktualnie maksymalne moce przerobowe zakładu sięgają 380 ton gotowego produktu dziennie czyli 32,5 tys. sztuk pustaków ceramicznych. Jest to materiał, który pozwala zbudować ok. 15 domów jednorodzinnych. Z kolei nasz nowy zakład wyrobu pustaków, z bardzo nowoczesną i unikatową suszarnią, powiększy moce produkcyjne ZCB Owczary aż o tysiąc ton gotowego produktu dziennie i w sumie będziemy więc dostarczać materiał, z którego będzie można postawić nawet ok. 50 domów dziennie. To potężna skala.

Pustaki TERMOton zostały właśnie nagrodzone tytułem Super Marka 2020 – Jakość, Zaufanie, Renoma! Czym się charakteryzują produkty ZCB Owczary?

Nasze pustaki wyróżniają się przede wszystkim wysokim oporem cieplnym, czyli niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, który jest bardzo istotnym parametrem ceramiki budowlanej. Każdy etap produkcji, począwszy od wydobycia surowca, poprzez jego sezonowanie, przerób, formowanie, suszenie, wypał, pakowanie i dostarczanie do klienta, podlega ścisłej kontroli według procedury Zakładowego Systemu Kontroli Jakości. To nas utwierdza w przekonaniu o wysokiej powtarzalnej jakości i wytrzymałości naszych produktów. Ponadto, stale inwestujemy w badania i atesty produktów oraz staramy się non stop rozwijać naszą ofertę. Jednym z najbardziej innowacyjnych projektów firmy jest wysoko drążony, ultraciepły pustak ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT.  Ten pustak, który na rynku jest obecny już od czterech lat, moim zdaniem, śmiało może konkurować z najnowocześniejszymi technologiami producentów zagranicznych.  Produkcja tego wyrobu to proces niewiarygodnie wymagający. Aby osiągnąć wysoki stopień poryzacji, wykorzystuje się w nim elektroniczny system precyzyjnego dozowania wagowego, a nie, jak w większości tego typu fabryk, objętościowego. Na jakość finalnego artykułu ma również wpływ doskonałość surowca. Nasz zakład, jako jedyny w Polsce, wykorzystuje do produkcji wyrobów ściennych na skalę wielkoprzemysłową ił kamionkowy, zapewniający ponadprzeciętne parametry. Chodzi przede wszystkim o niską nasiąkliwość i wysoką wytrzymałość oraz wynikający z tego niespotykany dotychczas w Polsce współczynnik przewodnictwa cieplnego na poziomie ʎ=0,170 W/m. To najbardziej innowacyjny pustak w branży ceramicznej, cieplejszy od wyrobów konkurencyjnych nawet do 40 proc.