Mnożące się problemy armatorów związane z oczyszczaniem wód zaolejonych, sprawiły, że ówczesny naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Morskiego w Gdyni, zachęcił zarząd Przedsiębiorstwa „COMAL” do budowy własnej oczyszczalni. Kluczowe było zastosowanie takich rozwiązań, aby oczyszczone wody nie musiały wpływać do zlewni śródlądowej, a mogły trafiać bezpośrednio do środowiska słonowodnego. Stało się to możliwe dzięki stworzeniu nowoczesnej oczyszczalni płynnych odpadów niebezpiecznych uwzględniającej biocenozę słonowodną. To innowacyjne rozwiązanie okazało się być pierwszym tego typu w basenie naszego morza.

    Dalsze prace badawcze i wdrożeniowe doprowadziły do powstania w 2017 r. nowej Oczyszczalni Wód Zaolejonych (OWZ), mieszczącej się na terenie Terminala Przeładunkowego i Bazy Magazynowej w Gdańsku. Instalacja służąca w pierwotnym założeniu oczyszczaniu wód zaolejonych i balastowych znalazła swoje zastosowanie również w innych gałęziach przemysłu. Dzięki wielostopniowemu oczyszczaniu jest w stanie zutylizować odpady pochodzące np. z odwiertów głębinowych. Dodatkowe wyposażenie instalacji OWZ w reaktor biologiczny z komorą dezynfekcyjną, rozwiązuje problem związany z wodą zanieczyszczoną bakteriami tropikalnymi, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ekosystemu Bałtyku.

– Możemy obecnie, z pełną satysfakcją stwierdzić, że nasza wieloletnia, ciągła praca nad doskonaleniem technologicznych procesów oczyszczania, głównie płynnych odpadów niebezpiecznych, zapewnia Spółce czołową pozycję wśród firm zajmujących się ochroną środowiska morskiego – podsumowuje Eugeniusz Warczok, Prezes Spółki „COMAL”.

Joanna Chrustek