Stworzona przez polskich specjalistów lina płaska, wyrównawcza stalowo-gumowa typu SAG zrewolucjonizowała branżę górniczą w wielu krajach na świecie. Wyrób został właśnie nagrodzony prestiżowym Złotym Godłem QI 2019.

O tym, na czym polega innowacyjność wspomnianej liny oraz o planach inwestycyjnych jej producenta rozmawiamy z Jerzym Gasem, Prezesem Zarządu SAG Sp. z o.o.

Do czego służy płaska, wyrównawcza stalowo-gumowa lina typu SAG?

Koncepcja liny SAG została opracowana przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z SAG. Przeznaczona jest do stosowania w górniczych wyciągach szybowych kopalń węgla, rud metali, soli i innych minerałów. Podobne liny są wykorzystywane również w windach osobowo-towarowych. Byliśmy pierwszą firmą na świecie, która w 1991 r. rozpoczęła produkcję wyrównawczych lin stalowo-gumowych.

A na czym polega jej wyjątkowość?

Nazwa naszego produktu i firmy jest związana z podstawowymi właściwościami liny tj.: stal, antykorozja, guma. W odniesieniu do poprzednio stosowanych w światowym górnictwie lin stalowych płaskich, nasze wyroby charakteryzują się wieloletnią, bezpieczną i bezawaryjną pracą. Opracowana i opatentowana przez nas technologia polega na zamknięciu, przy użyciu procesu wulkanizacji, lin stalowych w odpowiednio dobranej mieszance gumowej. Zabieg ten wyeliminował występowanie zjawiska korozji, zabezpieczył przed wzajemnym ścieraniem się drutów sąsiadujących ze sobą lin stalowych oraz wydłużył okres eksploatacji o wiele lat, czego przykładem jest lina typu SAG eksploatowana przez 27 lat w ZG „Janina” Tauron Wydobycie S.A. Przeprowadzone badania potwierdziły, że przedmiotowa lina mogła być użytkowana przez kolejne lata. Walory techniczno-eksploatacyjne liny SAG zostały nagrodzone złotym medalem podczas 41. Światowej Wystawy Wynalazczości, Badań Naukowych, Innowacyjnych Technologii „Eureka” w Brukseli.

Zastosowanie lin SAG w polskich kopalniach całkowicie wyeliminowało awarie związane ze zrywaniem się lin wyrównawczych. Ważną ich zaletą jest również fakt, że wszelkich napraw powłoki gumowej można dokonać bezpośrednio w szybie wyciągu, bez potrzeby ich demontowania.

Produkt zdobył już uznanie nie tylko w Polsce, ale również za granicą, eksportujemy nasze liny m.in. do Rosji, Czech, Niemiec, Maroka, Wietnamu, Kazachstanu, na Ukrainę i Białoruś.

SAG Sp. z o.o. to jednak nie tylko produkcja lin wyrównawczych.

Dysponujemy zautomatyzowanym parkiem maszynowym i stale inwestujemy w jego unowocześnianie. Wytwarzamy krążniki dostosowane do potrzeb i wymagań klientów, a także konstrukcje stalowe m.in. dla górnictwa, kolejnictwa, branży budowlanej, energetyki i recyklingu.

Dodatkowo świadczmy usługi z zakresu spawania, w tym zrobotyzowanego, wypalania blach, obróbki skrawaniem i plastycznej z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn CNC oraz remontujemy elementy hydrauliki sterowniczej i zawieszeń szybowych. Jesteśmy również dostawcą członów środkowych do tramwajów niskopodłogowych dla Tramwajów Śląskich S.A.

Jak Pan ocenia perspektywy rozwoju spółki w kolejnych latach?

Naszym zamierzeniem jest ciągła dywersyfikacja produkcji. Stale podnosimy swoje kompetencje, poprzez inwestycje w sprzęt oraz specjalistyczne szkolenia pracownicze. Dążymy do wejścia na rynek zaawansowanych technologii w zakresie, m.in. elektromobilności, recyklingu i pojazdów szynowych oraz planujemy stale umacniać swoją pozycję na rynkach zagranicznych. Wytwarzanie wysokiej jakości produktów oraz sukcesywne poszerzanie grona odbiorców, to nasze cele na najbliższe lata.