PBDiM KOBYLARNIA S.A. specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie robót drogowych i mostowych. Jest również producentem mas mineralno-bitumicznych i betonowych, posiadającym nowoczesne zakłady w kilku miejscowościach woj. kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego – Kobylarni, Bogusławicach, Lubińskim Lesie oraz Miękini. Świadczy także usługi w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego oraz specjalistycznych środków transportu. Od 2010 r. przedsiębiorstwo należy do Grupy Kapitałowej MIRBUD.

Jak mówi Michał Niemyt, Wiceprezes Zarządu PBDiM KOBYLARNIA S.A.: – Podstawowym filarem naszej działalności jest produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych. Specjalizujemy się w realizacji dużych, średnich oraz małych projektów infrastrukturalnych, a dzięki doświadczeniu uzyskaliśmy stabilną pozycję na rynku i w skali regionu z pewnością jesteśmy jedną z większych firm w segmencie budownictwa inżynieryjno-drogowego. Co istotne, jesteśmy jedną z niewielu firm budowlanych w kraju, która posiada w 100 proc. kapitał polski, i pomimo tego, że naszą konkurencję stanowią przede wszystkim duże koncerny budowlane, jesteśmy liczącym się w branży podmiotem.

źródło: Materiały Prasowe

Jako część dużej polskiej grupy kapitałowej, jaką jest MIRBUD, spółka ma na koncie realizację wielu zadań, a jako jej istotny atut należy postrzegać ciągły rozwój, do którego impulsem była budowa autostrady A1 na odcinku od Czerniewic do Kowala, w czym KOBYLARNIA uczestniczyła. Ogromnym wyzwaniem był bardzo krótki czas realizacji tego przedsięwzięcia, a ponieważ poprzedni wykonawca ogłosił upadłość, dodatkową trudnością była panująca w tamtym czasie nieufność kontrahentów, utrudniająca realizację zadania. Pomimo to kontrakt zakończył się pełnym sukcesem. – Do naszych zadań  należało wybudowanie 60 km autostrady, w tym dokończenie bardzo trudnego odcinka, wymagającego szybkiej realizacji. Dodatkowo, jako nowy podmiot uczestniczący w tym projekcie, musieliśmy się wykazać wyjątkową pracowitością, fachowością i przede wszystkim terminowością wykonania powierzonych zadań, a także udowodnić, że jesteśmy rzetelni i godni zaufania. Udało nam się to osiągnąć dzięki ciężkiej pracy i profesjonalizmowi, i pomyśleliśmy wówczas, że skoro poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem, nie ma żadnych przeszkód aby pochylić się nad kolejnymi – wspomina M. Niemyt, i dodaje: – Dlatego podjęliśmy się realizacji kolejnych niełatwych przedsięwzięć, m.in. budowy obwodnicy Inowrocławia czy drogi ekspresowej S5 na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego do Jaroszewa.

Obecnie PRDiM KOBYLARNIA S.A. realizuje szereg zleceń na terenie kraju, uczetnicząc zarówno w budowach autostrad A2 czy A4, ale także w zakresie remontu lokalnych nawierzchni drogowych oraz modernizacji dróg wraz ze skrzyżowaniami, węzłami, rondami oraz infrastrukturą towarzyszącą, ulicami, parkingami i chodnikami, bocznicami kolejowymi, wiaduktami, mostami czy przepustami. Spółka systematycznie rozwija również Region Południe z siedzibą w Miękini w okolicy Wrocławia, co pozwala na większą dostępność do przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność w południowej części Polski.

Jak podkreśla Michał Niemyt: Branża budowlana jest bardzo trudnym „kawałkiem chleba”, zwłaszcza  biorąc pod uwagę rosnące ceny, brak ludzi do pracy czy problemy logistyczne związane z dostawą kruszywa. Dlatego cieszą nas wszystkie zlecenia, których się podejmujemy i fakt, że dysponujemy świetną kadrą pracowników, która jest w stanie profesjonalnie, terminowo i skrupulatnie je wykonać. Zatrudniamy ludzi z bardzo dużym doświadczeniem, ale stawiamy również na młodych, bo każdy musi się przecież swojego fachu gdzieś nauczyć. Śledzimy rynek i staramy się zapewnić naszym pracownikom jak najdogodniejsze warunki pracy – stabilne zarobki, bezpieczeństwo oraz szkolenia. Źródło naszego sukcesu na rynku upatrujemy właśnie w pracownikach, ktorzy stanowią jej trzon. Staramy się optymalizować procesy i koszty, podnosić standardy pracy oraz nieustannie budować zaufanie u podwykonawców.

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko

źródło: Materiały Prasowe