Praca w przemyśle ciężkim, szczególnie w sektorze hutniczym, związana jest z długim okresem nabywania wiedzy i umiejętności. Pracownicy są więc zatrudniani z myślą o długotrwałej współpracy, a firma stale inwestuje w ich rozwój. W hucie funkcjonuje szereg działań promujących i wspierających kwestie BHP są to m.in. Program TOP, Wydziałowe Grupy Ratownictwa, audyty behawioralne. W trosce o przyjazne warunki pracy i otoczenie w którym funkcjonuje (Jura Krakowsko- Częstochowska), CMC stosuje przyjazne dla środowiska technologie produkcji poprzez wykorzystanie złomu stalowego do produkcji stali.

Spółka inwestuje w swój rozwój, czynnie angażując się w proces kształcenia przyszłego pokolenia, które wkroczy na rynek pracy. W ramach dualnego systemu nauczania, współpracuje z lokalnymi technikami, politechnikami i innymi uczelniami. Uczniom i studentom, firma zapewnia zaangażowanie i wsparcie specjalistycznej kadry, która przekazuje wiedzę i wieloletnie doświadczenie w trakcie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych czy stażu przemysłowego. Poza nabywaniem doświadczenia w pracy, uczniowie mają szansę poznać rzeczywiste środowisko pracy, kulturę organizacyjną, zasady BHP.

CMC Poland swoim pracownikom gwarantuje stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, premie, prywatną opiekę medyczną (dla pracowników i ich rodzin), grupowe ubezpieczenie na życie. Pakiet świadczeń z funduszu socjalnego obejmuje m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin, wsparcie w sytuacjach losowych, wspieranie aktywności sportowej, a także imprezy integracyjne.

Oprac. M.K.

źródło: Materiały Prasowe