Jakość potwierdzona  certyfikatami

Pragnąc zapewnić wysoką jakość wyrobów finalnych, firma kładzie bardzo wysoki nacisk zarówno na jakość swoich produktów i procesów, jak i ochronę środowiska naturalnego, czego efektem jest wdrożenie i certyfikacja systemów IATF 16949 (Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym), ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego) i OHSAS 18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy).

Certyfikacja na zgodność z IATF 16949 jest dzisiaj uznawana przez wszystkich producentów samochodów na świecie i nawet, gdy nie jest przez wszystkich wymagana, to posiadanie certyfikatu zawsze podnosi wartość potencjalnego dostawcy na rynek motoryzacyjny. Aby zapewnić utrzymanie standardów normy w BorgWarner Rzeszów co sześć miesięcy odbywa się audyt, przeprowadzany przez akredytowany organ certyfikacyjny, mający potwierdzić spełnianie wymagań. Norma uzupełnia wiele istniejących już w zakładzie narzędzi doskonalenia biznesowego, takich jak FMEA (analiza rodzajów i skutków możliwych błędów), PPAP (proces zatwierdzania części do produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego), SPC (Statystyczne Sterowanie Procesem) i Lean Manufacturing (koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na maksymalizacji wartości dla klienta przy jednoczesnej minimalizacji ewentualnych strat).

W celu zapewnienia spełnienia wszystkich wymagań klientów, firma BorgWarner Rzeszów wprowadziła również system mający na celu monitorowanie i nadzorowanie zmian w wymaganiach specyficznych klientów (Customer Specific Requirements).

Campus BorgWarner w Jasionce

Campus BorgWarner w Jasionce

źródło: Materiały Prasowe

Zarządzanie  normami IATF 16949, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 nie byłoby możliwe bez Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem, który zapewnia sprawną koordynację przy wdrażaniu  obowiązujących w zakładzie norm. Dzięki temu, że jego rozwój jest stale nadzorowany przez kierownictwo spółki, zagwarantowana jest nieustanna poprawa jakości produktów, procesów oraz usług. ZSZ ma także za zadanie nadzorować wpływ procesów firmy na środowisko oraz wspierać bezpieczne metody pracy. Dzięki temu produkty są zgodne z określonymi wymaganiami i oczekiwaniami klientów, a także odpowiadają najnowszym rozwiązaniom technicznym i wymaganiom prawnym.

Dodatkowo, sukces wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem firma zawdzięcza oparciu pracy o korporacyjny system zarządzania produkcją tzw. BorgWarner Production System (BWPS). To nowoczesny i elastyczny system, wspomagający procesy produkcyjne stosowany w zakładach BorgWarner na całym świecie. Jego zaletą jest jego uniwersalność, jasne kryteria oraz czytelne, graficzne przedstawienie wyników  tak, aby każdy pracownik mógł swobodnie interpretować bieżącą sytuację i wiedział jakie zadania doskonalące, prowadzone są również z jego udziałem.                  

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania przeprowadzane są cyklicznie audyty wewnętrzne (systemu, wyrobu, procesu, czystości technicznej czy produktów przed wysyłką), które wymuszają stałe utrzymanie na wysokim poziomie obowiązujących standardów jakościowych.

Potwierdzeniem ich stosowania w BorgWarner Rzeszów jest otrzymanie przez przedsiębiorstwo Złotego Godła QI w kategorii System Zarządzania w tegorocznej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International.

Ekozarządzanie

Obecnie, w wyższym stopniu niż kiedykolwiek przedtem, klienci wymagają od swoich dostawców produktów i usług, deklaracji i potwierdzeń o spełnianiu rygorystycznych norm ochrony środowiska. Doskonały sposób na określenie i kontrolę wpływu organizacji na otoczenie jest wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. Dodatkowo umożliwia on również wprowadzenie oszczędności finansowych, poprzez podniesienie efektywności i produktywności zakładu. Dzięki wdrożeniu systemu, oprócz zapobiegania ujemnych wpływów na środowisko, BorgWarner Rzeszów zminimalizował ilość odpadów, zwiększył wydajność energetyczną oraz zmniejszył koszty operacyjne. Swoje założenia proekologiczne spółka realizuje również poprzez angażowanie wszystkich pracowników w realizację programów na rzecz ochrony środowiska.

Kolejnym ekozagadnieniem, które dla BorgWarner Rzeszów jest szczególnie ważne, to spokojne i zdrowe środowisko pracy. Zapobieganie wypadkom, schorzeniom zawodowym czy zmniejszanie poziomu ryzyka to kluczowe założenia systemu OHSAS 18001. Dzięki niemu organizacja może spójnie określać i kontrolować zagrożenia dla zdrowia oraz zmniejszać prawdopodobieństwo niebezpiecznych zajść. Certyfikat ten sprzyja dostosowaniu się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności pracy, ale stanowi również ważną informację dla pracowników i  interesariuszy, że przedsiębiorstwo aktywnie chroni zdrowie i bezpieczeństwo swojego personelu. Dowodem na to, jak dużą wagę przywiązuje spółka do kwestii bezpieczeństwa pracy, jest zdobycie przez nią w latach 2015 oraz 2016, CEO Safety Excellence Award, asygnowanej za przepracowanie miliona godzin bez wypadku. Pracownicy otrzymaną nagrodę finansową przeznaczyli na cele charytatywne.

Potencjał pracowniczy

Wraz ze wzrostem ilości produkowanych podzespołów wzrosła ilość zatrudnionych w BorgWarner pracowników na przestrzeni ostatnich 3 lat prawie dwukrotnie. W celu utrzymania dyscypliny i porządku w miejscu pracy został wprowadzony system 5S, w którym wyodrębnić można następujące po sobie kroki postępowania: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina. Praktyki 5S są jednym z fundamentów tworzenia środowiska pracy, sprzyjającego działaniom projakościowym, harmonii i ciągłemu doskonaleniu relacji międzyludzkich, co przekłada się na efektywność organizacji.

Utrzymanie tak wysokiego poziomu zarządzania w BorgWarner Rzeszów możliwe jest dzięki zaangażowaniu całej załogi. Celem nadrzędnym zakładu jest podnoszenie świadomości pracowników i odpowiedzialności za osiągane wyniki i jakość pracy. Zobowiązani są także do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia i ochrony środowiska oraz do postępowania zgodnie z ustalonymi zasadami, aby osiągnąć wyznaczone cele. Ponadto personel odpowiedzialny jest za dbałość o otaczające środowisko pracy oraz o to, aby było ono bezpieczne i nie powodowało zagrożeń.

Jak podkreśla Paweł Tetela, Dyrektor BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o.:

Najwyższa jakość wyrobów produkowanych w naszym zakładzie jest efektem olbrzymiego nakładu pracy, skierowanego na zbudowanie odpowiedniej  świadomości i kultury pracy wśród ludzi u nas zatrudnionych. Naszym pracownikom zapewniamy systematyczne szkolenia, których plan dostosowujemy szczególnie do nowych technologii. Podstawą naszego sukcesu są odpowiednio dobrana i wykwalifikowana kadra. Dużą wagę przykładamy również do procesu rekrutacji studentów i absolwentów kierunków technicznych, takich jak zarządzanie i inżyniera produkcji, mechanika i budowa maszyn czy automatyka. Przykładem inicjatyw w jakie byliśmy zaangażowani są największe warsztaty inżynieryjne ,,Caseweek", podczas których mieliśmy szansę wprowadzić studentów w tematykę zagadnień związanych z branżą motoryzacyjną. Dodatkowo zdecydowaliśmy się zorganizować konkurs ,,BorgWarner Student Award”, w którym studenci poprzez realizację projektów technicznych mają szansę dołączyć do naszego zespołu. Skupiamy się również na stałej współpracy z ośrodkami akademickimi, szczególnie z rejonu Podkarpacia. Jako BorgWarner szybko reagujemy na potrzeby rynku, konsekwentnie rozszerzając swoją ofertę o przyszłościowe rozwiązania, zarówno w zakresie nowych technologii, jak i budując wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko

źródło: Materiały Prasowe