Biała Podlaska realizuje wieloletni plan rozwoju, którego istotnym uczestnikiem jest tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Spółka rozpoczyna właśnie imponującą inwestycję przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz centralnej przepompowni wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią.

Rozmowa z Mirosławem Kapłanem, Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta zakłada wzrost zapotrzebowania na wodę oraz wzrost ilości ścieków komunalnych. W tym celu niezbędne są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na czym obecnie skupiają się Państwa prace w tym zakresie?

W tym roku czeka nas duża inwestycja, która dofinansowana będzie ze środków unijnych. Jest to modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przebudową reaktorów biologicznych, budową nowego osadnika wtórnego, nowych komór rozdzielczych. Planowana jest modernizacja centralnej przepompowni ścieków oraz uruchomienie nowoczesnego, inteligentnego systemu sterowania i zarządzania siecią. To olbrzymi projekt, który wymaga od spółki dużego zaangażowania finansowego, ale też będzie dużym wyzwaniem dla naszych pracowników. Wartość inwestycji to 53 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 26 mln. Do realizacji projektu powołana została specjalna jednostka, wydzielona ze struktur przedsiębiorstwa. W tym roku rozpoczynamy prace, w marcu chcemy ogłosić pierwsze przetargi, a zakończenie inwestycji planowane jest na 2020 rok.

Jakie konkretne efekty przyniesie ta inwestycja?

Modernizacja oczyszczalni podniesie niezawodność obiektów istniejących, które zostaną zmodernizowane i wyposażone w energooszczędne urządzenia. Z kolei przebudowa przepompowni centralnej wynika z potrzeby zwiększenia jej przepustowości. Przetłacza ona aż 80 proc. ścieków trafiających do oczyszczalni, a instalacje obu obiektów muszą być ze sobą kompatybilne. Przewidujemy także zakup sprzętu do eksploatacji sieci, dzięki czemu zmniejszy się awaryjność sieci i straty wody oraz usprawniona zostanie gospodarka osadowa. Złoży się na to m.in. zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i przepompowni, kilku pojazdów gospodarczych, a także sprzętu specjalistycznego do mobilnej eksploatacji i diagnostyki sieci za pomocą specjalistycznych kamer. Wdrożony zostanie także zintegrowany system do zarządzania sieciami z uwzględnieniem zmian klimatu oraz system informacji przestrzennej.

W jakim kierunku będą podążały Państwa kolejne inwestycje?

Spółka zajmuje się również zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Z przetwarzanych odpadów oraz z osadów na oczyszczalni ścieków uzyskujemy biogaz, który wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby przedsiębiorstwa. Produkcja energii elektrycznej pokrywa blisko 23 proc. zapotrzebowania energetycznego spółki. W przypadku oczyszczalni ścieków wytworzone ciepło niemal zupełnie zabezpiecza potrzeby oczyszczalni na energię cieplną. Zagospodarowanie odpadów wiąże się z eksploatacją składowiska odpadów, które niebawem zostanie wypełnione, a my staniemy przed koniecznością jego rekultywacji. Na terenie po zamkniętym wysypisku planujemy stworzenie farmy fotowoltaicznej. Produkowany tam prąd przeznaczony zostanie na potrzeby spółki. Z doświadczenia wiemy, że zużycie wytworzonej energii na miejscu w spółce, jest z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej uzasadnione.

Rozmawiała Zuzanna PawełczykApla
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. zajmuje się głównie poborem, uzdatnianiem (bez stosowania środków chemicznych) i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Administruje siecią o łącznej długości 270 km i 36 przepompowniami ścieków. Zajmuje się również zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które są przetwarzane w jednym z najnowocześniejszych w Polsce Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Produkuje też biogaz wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Spółka posiada ogólnodostępną, bezpłatną Pijalnię Wód Jurajskich.