„Osteoporoza cichy zabójca kości... Nie daj się złamać” to hasło przewodnie kampanii profilaktycznych, realizowanych przez Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy w Lądku-Zdroju, nagrodzonych Złotym Godłem Najwyższa Jakość Quality International 2017.

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy w Lądku-Zdroju, jako jedyny w Polsce ośrodek uzdrowiskowy, oferuje kompleksowe i profesjonalne diagnozowanie oraz leczenie osteoporozy. To przewlekłe, postępujące schorzenie wyróżniające się niską masą kostną i degradacją mikroarchitektury tkanki kostnej, prowadzi do osłabienia wytrzymałości kości i w konsekwencji do wzrostu ryzyka poważnych złamań, które występują nawet przy niewielkich urazach.

Każdy, kto skończył 40. rok życia, kobiety po menopauzie, mężczyźni po andropauzie, osoby u których wystąpiło złamanie osteoporotyczne lub stwierdzono czynnik ryzyka osteoporozy, jak pacjenci przyjmujący leki, które mogą powodować osteoporozę wtórną, powinni wykonać badanie densytometryczne. Pracownia densytometryczna w Lądku-Zdroju wykonuje badania gęstości kości metodą DXA na aparacie medycznym firmy Hologic DISCOVERY Wi. Jedną z najistotniejszych cech urządzenia, oprócz dużej dokładności badania, jest bardzo mała inwazyjność oraz niewielka dawka promieniowania. Co ważne, nie przekracza ona 1/30 dawki promieniowania rentgenowskiego! Standardowo podczas badania stosowana jest metoda FRAX, zalecana przez Światową Organizację Zdrowia do oceny indywidualnego ryzyka złamania osteoporotycznego oraz innowacyjna metoda TBS do pomiaru mikroarchitektury istoty gąbczastej kości. Metody te zwiększają przewidywalność rozpoznania ryzyka złamania kości głównych, w tym złamania biodra i kręgosłupa. Wszystkie wyniki badań wykonywane w Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy opatrzone są komentarzem lekarza.

Pracownia densytometrii to gwarancja nowoczesnego, szybkiego i skutecznego leczenia oraz tradycyjnych metod balneologicznych z najnowszymi osiągnięciami rehabilitacji. Centrum Osteoporozy w Lądku-Zdroju to lider usług na rynku uzdrowiskowym i rehabilitacyjnym, które dzięki ogromnemu zaangażowaniu w profilaktykę na najwyższym poziomie jakości zdobyło prestiżowe Złote Godło QI 2017 w kategorii QI SERVICES w ogólnopolskim Programie Najwyższa Jakość Quality International 2017.