W moim domu wybuchł pożar. Udało się go szybko ugasić, ale pewne zniszczenia były. Zwróciłem się więc do towarzystwa asekuracyjnego, w którym ubezpieczyłem dom. I tu spotkałem się z odmową – powiedziano mi, że choć mieszkanie mam ubezpieczone od pożaru, to odszkodowania nie będzie, bo nie dopełniłem obowiązku czyszczenia kominów i przewodów wentylacyjnych. Czy towarzystwo asekuracyjne może odmówić mi wypłaty w takiej sytuacji – pyta pan Włodzimierz.
Nie wiemy, jaka była przyczyna pożaru, ale co do zasady niedopełnienie obowiązków przeciwpożarowych właściciela budynku może być przyczyną niewypłacenia odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Prawo zobowiązuje bowiem właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.
Przeprowadzenie tej okresowej kontroli należy zlecić kominiarzowi (mistrzowi kominiarskiemu, specjalistycznej firmie). Bezpieczniej wybrać fachowca należącego do Korporacji Kominiarzy Polskich (KorporacjaKominiarzy.pl). Powinna to być osoba z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wiedzą, popartymi stosownymi dokumentami. Kominiarz musi przeprowadzić badania techniczne przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), sprawdzić ich drożność, bieg i szczelność. A jeśli system wentylacyjny działa źle, powinien zdiagnozować i naprawić usterki, czyszcząc, udrażniając i uszczelniając przewody. Na koniec do jego obowiązków należy sporządzenie protokołu przeglądu kominiarskiego. Pod protokołem podpisują się kominiarz (wykonawca prac) oraz właściciel domu (odbiorca prac).
Prosty przegląd instalacji w średniej wielkości domu jednorodzinnym może kosztować od 100 do 200 zł.
Podstawa prawna
Par. 34 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). Art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).