Bardzo często pożyczam samochód mojej córce i jej narzeczonemu – pisze pan Maciej. – Córka nie ma prawa jazdy, więc kieruje jej partner. Niedługo mają zamiar jechać nad morze, oczywiście moim autem. Zastanawiam się tylko, czy skoro samochód jest ubezpieczony, a mnie przysługują pełne zniżki na ubezpieczenie, to czy gdyby doszło do wypadku, moje ubezpieczenia zadziałają. Nie wiem, czy ubezpieczyciel ma prawo domagać się wówczas od kierującego pojazdem zwrotu odszkodowania wypłaconego w wyniku wypadku. Ciekawi mnie też, jak wygląda sprawa w przypadku ubezpieczeń AC i NW – zastanawia się czytelnik
Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zapewnia ochronę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku ruchu pojazdu. Co istotne, jest ono przypisane nie do osoby kierującej, ale do samochodu. Dlatego też w razie użyczenia samochodu nawet osobie niespokrewnionej i spowodowania przez nią wypadku osoba taka posiada ochronę ubezpieczeniową, a ubezpieczyciel nie ma prawa domagać się od kierującego zwrotu ewentualnie wypłaconego odszkodowania. Oczywiście sytuacja będzie wyglądała inaczej, jeśli narzeczony córki czytelnika spowodował wypadek umyślnie, był pod wpływem alkoholu, zbiegł z miejsca zdarzenia albo nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Także poszkodowany w wypadku ma wówczas pewność, że zostanie dokonana rekompensata poniesionych przez niego szkód, może bowiem dochodzić Wswoich roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.
Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja z dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Tutaj decydują warunki umowy, różne w zależności od ubezpieczyciela. Istotne jest, czy osoba kierująca została wymieniona w umowie ubezpieczenia w gronie kierowców, którzy będą korzystać z pojazdu. Jeśli tak, to w razie wypadku należy się odszkodowanie. Jeśli jednak narzeczony córki pana Macieja nie został wskazany w takiej umowie, to ubezpieczyciel może albo zmniejszyć kwotę odszkodowania, albo co gorsza nawet odmówić jej wypłaty. Warto tu podkreślić, że konieczność wskazania katalogu osób mogących prowadzić pojazd jest niezbędna, żeby właściwie ocenić ryzyko i wpływa też na wysokość składki ubezpieczeniowej.
W przypadku ubezpieczenia NW i kierowcę, i pasażerów to ubezpieczenie będzie chroniło. Osobami ubezpieczonymi są zarówno kierujący pojazdem, jak i wszyscy pasażerowie uczestniczący w wypadku. Dlatego kierowca nie musi być konkretnie wskazany w dokumencie ubezpieczenia, ponieważ taka polisa jest przypisana nie do osoby, ale do pojazdu.

Przy AC istotne jest, czy kierowca został wymieniony jako uprawniony do prowadzenia pojazdu

Podstawa prawna

Art. 9, 13–17, 19, 35, 43 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392).