Są firmy, których akcje tańsze już być nie mogą. Czy warto kupować takie papiery?
Wartość rynkowa groszowych spółek na NewConnect / DGP
W ciągu ostatnich kilkunastu sesji na warszawskim rynku NewConnect cena jednej akcji kilku spółek wynosiła 1 grosz. Chodzi o firmy Doradcy24, Atlantis Energy, Stark Development i Novian.
– Ich papiery nie mogą być już tańsze. Nie pozwala na to regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, zawierający zasady działania rynku NewConnect – zapewnia Anna Wiśniewska, rzeczniczka Giełdy Papierów Wartościowych.
Jeśli uda się kupić akcje, których cena już nie może spaść, teoretycznie możemy tylko zyskać. I to sporo: wzrost kursu z 1 gr na 2 gr daje zysk sięgający 100 proc. W trakcie ostatnich sesji taka zwyżka miała miejsce w przypadku Novian (14 kwietnia).
Eksperci ostrzegają jednak przed kupnem akcji, które znalazły się na cenowym dnie.
– Bieżąca cena rynkowa akcji odzwierciedla w dużym stopniu aktualną i spodziewaną sytuację przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę przebywanie kursów tych spółek w konsekwentnych trendach spadkowych od wielu miesięcy oraz groszową wycenę ich akcji, nie należy się spodziewać po nich niczego dobrego – mówi Grzegorz Pułkotycki, analityk DM BZ WBK.
Według niego może się oczywiście teoretycznie zdarzyć, że wycena jest skutkiem małej wiedzy inwestorów na temat spółki. – W związku z tym potrzebna jest bardziej drobiazgowa analiza firm – zaznacza Pułkotycki.
Analityk DM BZ WBK twierdzi, że z analizy dostępnych raportów finansowych wymienionych spółek wynika, że albo praktycznie nie prowadzą działalności biznesowej, albo ich sytuacja rysuje się bardzo słabo.
– Te firmy cierpią na brak jasnej wizji rozwoju i zdolności do generowania gotówki. Mają wątpliwej jakości aktywa. Ryzyko inwestowania w te spółki jest ponadprzeciętnie wysokie. Nie może dziwić ich wycena w pobliżu 1 gr – podsumowuje Pułkotycki.
Nawet jeśli ktoś nie zgadza się z analizą eksperta i chciałby jednak nabyć akcje tych firm po cenie 1 gr, nie ma gwarancji, że mu się uda. Płynność tych spółek, czyli liczba papierów zmieniających właściciela, jest zwykle bardzo mała. W związku z tym akcje po najniższej możliwej cenie może być trudno kupić lub będzie to związane z długotrwałym oczekiwaniem na realizację zlecenia. A wzrost popytu może doprowadzić do zwyżki ceny akcji, zanim jeszcze zmienią one właściciela.
DGP o spółkach 1-groszowych
Atlantis Energy
Spółka kontrolowana przez rodzinę Patrowiczów deklaruje, że zajmuje się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda, biomasa. Przychody ze sprzedaży w całym 2011 r. wyniosły niespełna 0,6 mln zł, zysk był na poziomie 0,26 mln zł, ale to wynik wygenerowania przez spółkę przepływów finansowych, a nie operacyjnych czy inwestycyjnych (te były ujemne). Przychody są bardzo skromne w zestawieniu z wartością rynkową spółki (18,5 mln zł przy cenie 2 gr za papier).
Doradcy24
Firma pośrednictwa finansowego kontrolowana przez Janusza Tchórzewskiego. Sprzedaje głównie kredyty hipoteczne, aczkolwiek stara się poszerzać ofertę o innego typu produkty finansowe. W ubiegłym roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 17,3 mln (były wyższe niż w 2010 r.), jednak wciąż ma ujemną rentowność. Straciła w ubiegłym roku niemal 0,3 mln zł. Przy cenie 2 gr za akcję jest warta 8 mln zł.
Stark Development
Deweloper stawiający apartamentowce w górach. Kolejna firma kontrolowana przez rodzinę Patrowiczów. W 2011 r. spółka zanotowała sprzedaż na poziomie 0,7 mln zł. Strata na działalności operacyjnej sięgnęła 0,3 mln zł. Została powiększona o ujemny wynik na wycenie posiadanych akcji Fon (o 0,8 mln zł). Przy cenie 2 gr spółka jest warta 5,5 mln zł.
Novian
Spółka inwestycyjna posiadająca w portfelu pakiety akcji innych firm notowanych na NewConnect. W ubiegłym roku musiała dokonać odpisów w wysokości ok. 14 mln zł na przeszacowania wartości notowanych na rynku alternatywnym spółek portfelowych. Straciła w 2011 r. 5,9 mln zł przy przychodach rzędu 1,3 mln zł. Kapitalizacja Novian to 35,1 mln zł (przy cenie 2 gr).