Giełda Papierów Wartościowych (GPW) nałożyła na 9 spółek notowanych na NewConnect obowiązek zlecenia sporządzenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej oraz perspektyw prowadzenia działalności, poinformowała giełda w komunikacie.

Raportów zażądano od: F24, BGE, Cerabud, Green Technology, HMSG, Mobile Partner, Tonsil Acoustic Company, Victoria Asset Operation Centre oraz Virtual Vision. "Zarząd Giełdy prowadzi bieżącą obserwację emitentów, których instrumenty finansowe notowane są w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących działań emitentów, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu, będzie podejmował odpowiednie kroki przewidziane regulacjami ASO" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z regulacjami Alternatywnego Systemu Obrotu, które weszły w życie 20 czerwca 2012 r., w przypadku gdy w ocenie giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości, że "okoliczności prowadzenia działalności przez emitenta, którego instrumenty finansowe notowane są na NewConnect, mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu" może zobowiązać spółkę do zlecenia firmie inwestycyjnej (lub innemu podmiotowi świadczącemu usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego) dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej.

Reklama

Giełda przypomniała, że jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki może zostać upomniany. Możliwe kary sięgają od upomnienia, przez karę do 20 tys. zł po wykluczenie instrumentów finansowych winowajcy z obrotu.