Kolejne duże firmy mają przystąpić do prowadzonego przez Skarbu Państwa programu „Akcjonariat obywatelski”. Jego cel to edukacja Polaków w zakresie inwestowania na giełdzie
Debiuty spółek z udziałem Skarbu Państwa, które cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych / DGP
Resort skarbu zachęca największe firmy skupione w indeksie WIG20 do uczestnictwa w edukacyjnej części programu „Akcjonariat obywatelski”. – Planujemy poszerzenie grupy partnerów akcji o instytucje związane z rynkiem kapitałowym, grupę spółek z WIG20 i domy maklerskie. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi kooperantami – mówi Magdalena Kobos, rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa.
Teraz spośród spółek z WIG20 należą do niego ubezpieczyciel PZU i spółka energetyczna Tauron. Według naszych informacji na przystąpienie do programu zgodził się PKN Orlen. Do momentu zamknięcia tego wydania nie udało się nam uzyskać od spółki komentarza na ten temat.
Resort nie zdradził, z jakimi firmami rozmawiał oraz jakie były rezultaty tych negocjacji. Z naszych informacji wynika, że nie wszystkie przedsiębiorstwa zgodziły się na uczestnictwo w programie. Obowiązkiem jego uczestników jest m.in. przygotowywanie materiałów na konferencje i użyczanie ekspertów.
„Akcjonariat obywatelski” to program skierowany do inwestorów indywidualnych, zapoczątkowany w 2010 r. przez resort skarbu przy okazji debiutów PZU, Tauron i GPW. Jego uruchomienie ułatwiło drobnym inwestorom kupowanie akcji w ramach IPO spółki państwowej. Mogli je nabywać taniej niż instytucje.
Przystąpienie kolejnych spółek do programu nie musi oznaczać, że będą dokonywały kolejnych emisji akcji lub że Skarb Państwa będzie sprzedawał część swoich papierów. MSP zapewne liczy, że uda mu się zwiększyć liczbę osób zainteresowanych giełdą. Resort wraz z instytucjami partnerskimi prowadzi akcje edukacyjne dotyczące świadomego inwestowania na GPW. W 2011 r. w 49 polskich miastach w spotkaniach wzięło udział ponad 3 tys. osób. Korzyści odnotowały także same firmy.
– Uczestnictwo w programie opłaca się firmom działającym na rynku detalicznym. Mogą budować wizerunek nowoczesnych przedsiębiorstw. To głównie banki – ocenia główny analityk Domu Maklerskiego Millennium Marcin Materna.
Według prezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Jarosława Dominiaka pomysł poszerzenia liczby partnerów programu jest słuszny. – Świadomość Polaków na temat oszczędzania, inwestowania i giełdy jest wciąż niska w porównaniu z krajami Zachodu. Doświadczenia Francji czy Wielkiej Brytanii pokazują, że im więcej instytucji uczestniczy w tego typu programach, tym lepsze efekty po kilku latach – mówi Dominiak.
Partnerami MSP w programie „Akcjonariatu obywatelskiego” w tym roku będą GPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Izba Domów Maklerskich, PZU i Tauron.