Spośród 61 spółek, które zadebiutowały na warszawskiej giełdzie w ciągu ostatnich dwóch lat, tylko 14 ma dziś wyższą cenę rynkową niż w momencie przeprowadzania oferty publicznej, podaje "Parkiet".

W niektórych przypadkach spadki cen akcji debiutantów są potężne. Ponad połowę stracili ci, którzy kupili na rynku pierwotnym - i trzymają do dziś - papiery ukraińskiej grupy Sadovaya czy Agrotonu, a przeszło 90 proc. akcjonariusze również ukraińskiej Westy ISIC.

Na spadek kapitalizacji debiutantów z ostatnich dwóch lat wpływ miała słaba koniunktura na giełdzie (indeksy są teraz w miejscu podobnym jak na początku 2010 r.), ale w dużej mierze także zbyt optymistyczne prognozy prezentowane przez zarządy wchodzących na parkiet firm, pisze gazeta.