Niektóre TFI przebudowują portfele funduszy akcji Europy wschodzącej. Skąd taka decyzja? – Spowolnienie gospodarcze na świecie powoduje konieczność większej dywersyfikacji inwestycji pomiędzy branże, regiony i kraje.
Union Investment TFI podjęło decyzję o znaczącym spadku zaangażowania funduszu UniAkcje Nowa Europa na rosyjskim rynku akcji, a zwiększeniu na rynku tureckim. Podmiot ten w papierach spółek naszego wschodniego sąsiada pod koniec maja miał ulokowane blisko 60 proc. pieniędzy klientów, a w akcjach firm znad Bosforu ledwie 9 proc.
Skąd taka decyzja? – Spowolnienie gospodarcze na świecie powoduje konieczność większej dywersyfikacji inwestycji pomiędzy branże, regiony i kraje. Stopniowy spadek cen surowców energetycznych, przede wszystkim ropy i węgla, skłania do poszukiwania rynków alternatywnych do rosyjskiej giełdy – tłumaczy Robert Burdach, zarządzający funduszem UniAkcje Nowa Europa. Rosyjska gospodarka jest uzależniona od cen ropy i gazu. Jeśli idą w dół, pogarszają się wyniki tamtejszych firm. W ciągu ostatnich 3 miesięcy ropa Brent potaniała o 17,8 proc., do 99 dol. za baryłkę.