PKO Bank Polski oferuje 3-miesięczna lokatę z oprocentowaniem sięgającym 8 proc., powiązaną z 2,5- letnią lokatą strukturyzowaną, której zysk uzależniony jest od wartości indeksu WIG 20 i potencjalnie sięgnąć może 30 proc. w skali 2,5 lat.

Dodatkowo lokata strukturyzowana zapewnia 100 proc. gwarancję kapitału w dacie zapadalności. Lokata oferowana jest do końca sierpnia 2012 roku. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. złotych, z czego połowa inwestowana jest w lokatę terminową, a druga połowa w produkt strukturyzowany – wyjaśnia serwis prasowy banku.

Zysk z lokaty strukturyzowanej uzależniony jest od wartości indeksu WIG 20 i obliczany będzie w oparciu o następujące zasady:
Jeżeli wartość indeksu WIG 20 na koniec okresu inwestycji będzie równa lub wyższa od wartości początkowej i podczas okresu inwestycji wartość WIG 20 nigdy nie będzie równa bądź wyższa od bariery 135-150 proc. wartości początkowej, klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz zysk za okres umowny w wysokości 20-30 proc. w skali 2,5 roku (8-12 proc. w skali roku).

Reklama

Jeżeli wartość WIG 20 w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie równa bądź przekroczy barierę 135-150 proc. początkowej wartości lub wartość WIG 20 na koniec okresu inwestycji będzie niższa od wartości początkowej, klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku.