Po rekordowym wzroście liczby funduszy w ofercie w tym roku część TFI zamierza się wstrzymać z wprowadzaniem nowych. Chcą się skoncentrować na produktach już dostępnych dla klientów.
Według szacunków firmy Analizy Online TFI wprowadziły do oferty w 2012 r. ponad 170 nowych produktów, najwięcej w historii rynku. Dane te obejmują zarówno fundusze kierowane do otwartej dystrybucji, jak i fundusze zamknięte aktywów niepublicznych, tworzone głównie na zlecenie konkretnych klientów.
Spośród produktów kierowanych do szerszego grona inwestorów TFI stawiały m.in. na fundusze obligacyjne, inwestujące zarówno w papiery rządowe, jak i w papiery korporacyjne.
Część TFI zamierza nadal rozwijać ofertę w tym kierunku. W 2013 r. fundusz płynnych obligacji korporacyjnych chce uruchomić m.in. Investors TFI. W zależności od zainteresowania klientów fundusze obligacji mogą się pojawić też w Altus TFI.
W 2012 r. dużą popularnością wśród TFI cieszyły się też tzw. fundusze absolut return, które mają przynosić zyski w każdych warunkach rynkowych. Wiele wskazuje na to, że ten trend zostanie utrzymany. Takie produkty powinny się pojawić m.in. w Altus TFI i Ipopema TFI. W tym ostatnim przypadku będzie to autorski fundusz Arkadiusza Bogusza Ipopema Global Macro FIZ.
– Będzie to fundusz absolutnej stopy zwrotu, oparty na rynku stopy procentowej z okazjonalnymi decyzjami alokacyjnymi na światowe i polskich rynkach akcji i kursu walutowego, jednak zawsze pod warunkiem płynności wystarczającej do natychmiastowego zbycia składników lokat – informuje Aleksander Widera, wiceprezes Ipopemy TFI.
Altus TFI w swoim FIZ chce się skoncentrować głównie na inwestycjach na zagranicznych rynkach akcji, głównie Turcji i Rosji.
– Będzie to kolejny fundusz stosujący politykę absolutnej stopy zwrotu, gdzie oczekiwany zwrot z inwestycji powinien wynosić powyżej 10 proc. rocznie niezależnie od koniunktury giełdowej – mówi Tomasz Brzeziński z Altus TFI.
O planach uruchomienia tego typu funduszu mówili też niedawno przedstawiciele TFI PZU. To towarzystwo chce też wprowadzić dużą nowość na polskim rynku. Już w 2013 r. może uruchomić platformę, która umożliwi spółce oferowanie funduszy zarejestrowanych w Luksemburgu. Ich jednostki będą mogli nabywać zarówno klienci polscy, jak i zagraniczni.
Na fali dobrych notowań na giełdach do łask wracają też klasyczne fundusze akcji. – Z uwagi na to, że pozytywnie oceniamy perspektywy rynków akcji, w pierwszym półroczu 2013 r. planujemy wprowadzienie dwóch nowych funduszy akcyjnych – deklaruje Waldemar Wołos, dyrektor ds. rozwoju nowych produktów Union Investment TFI. Firma nie ujawnia jednak swoich prognoz dla rozwoju sytuacji na giełdzie.
O międzynarodowym funduszu inwestującym w akcje spółek technologicznych myśli też Investors TFI. O coraz bardziej przychylnym nastawieniu TFI do ryzykownego rynku akcji może świadczyć m.in. decyzja Ipopemy TFI, która już pod koniec listopada 2012 r. uruchomiła subfundusz inwestujący w akcje małych i średnich spółek.
Po bardzo intensywnym rozwoju oferty część TFI zamierza jednak w 2013 r. skoncentrować na tych produktach, które już są dostępne dla klientów. Takie plany ma BZ WBK TFI, które w latach 2011–2012 wprowadził do oferty m.in. fundusze obligacji korporacyjnych. Tego typu fundusze były w ostatnich latach jednymi z najbardziej popularnych wśród inwestorów.
– Sądzimy, że w przyszłym roku klienci będą dokonywać konserwatywnych wyborów w ramach istniejących funduszy – mówi Magdalena Bielak z BZ WBK TFI.
Nowych funduszy nie zamierzają otwierać Aviva Investors TFI i ING TFI. Przerwę we wprowadzaniu nowych produktów zapowiadają także mniejsze i młodsze towarzystwa.