Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Jak wygląda sytuacja na rynku depozytów terminowych? Które banki oferują najkorzystniejsze produkty? Sprawdźmy najnowszy ranking lokat terminowych, przygotowany przez ekspertów TotalMoney.pl

Redakcja TotalMoney.pl zaprasza do zapoznania się z kolejnym rankingiem lokat terminowych. Jest to jednocześnie pierwsze zestawienie przygotowywane po marcowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, podczas marcowego posiedzenia RPP dokonała kolejnej (po październiku 2014 r.) obniżki stóp procentowych. Tym razem stopy procentowe NBP zostały obniżone o 0,5 punktu procentowego. Obniżka ta przełożyła się już na wysokość oprocentowania niektórych lokat porównywanych w naszym zestawieniu. Sprawdźmy zatem, który bank najlepiej pomnoży 5 000 zł wpłaconych na lokatę terminową z okresem umownym wynoszącym miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy i rok. W naszym zestawieniu znajdują się zarówno depozyty dla nowych klientów, zakładane z nowych środków jak również lokaty standardowe, które może założyć każdy – niezależnie od relacji łączących go z danym bankiem. Dla każdej kategorii i okresu umownego porównujemy po trzy najlepsze propozycje (o ile oczywiście jest tyle dostępnych).

Gdzie oszczędzisz najwięcej, czyli aktualny ranking lokat bankowych

Lokaty dla nowych klientów i na nowe środki

?

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - marzec 2015 (nowe środki i nowi klienci)
Poz. Bank/nazwa produktu Wniosek online Oprocentowanie (nominalne) Odsetki (po podatku) Minimalna kwota lokaty/ Wymagane konto
1 miesiąc
1 BIZ Bank/Bank SMART SMART Lokata na powitanie (NK) Szczegóły lokaty 4,00% 13,76 zł 1000 zł nie
2 BossaBank EKOlokata POWITALNA (NK) Szczegóły lokaty 3,00% 10,32 zł 1000 zł tak
3 miesiące
1 Idea Bank Lokata HAPPY (NK) Sprawdź lokatę 4,00% 40,83 zł 1000 zł nie
BGŻOptima Lokata Bezkarna (NK) Sprawdź lokatę 4,00% 40,83 zł 1000 zł tak
mBank 4% na wejście Szczegóły lokaty 4,00% 40,83 zł 500 zł tak
2 BIZ Bank/Bank SMART SMART Lokata na powitanie (NK) Szczegóły lokaty 3,75% 38,28 zł 1000 zł nie
3 Getin Bank Twoja Lokata III (NS) Sprawdź lokatę 3,60% 36,75 zł 500 zł tak
6 miesięcy
1 mBank Lokata na nowe środki Szczegóły lokaty 2,20% 44,91 zł 1000 zł tak
Stan na: 11 marca 2014  NK - oferta dla nowych klientów NS - oferta dla nowych środków Źródło: www.TotalMoney.pl

Zestawienie lokat jednomiesięcznych tworzą dwie lokaty: SMART Lokata na powitanie adresowana do nowych klientów BIZ Banku i Banku SMART (zakładana za pośrednictwem serwisu internetowego smartlokaty.pl) oraz EKOlokata POWITALNA BossaBanku. Oprocentowanie SMART Lokaty na powitanie wynosi 4,0% w skali roku i po miesiącu przełoży się na 13,76 zł odsetek. Posiadacz EKOlokaty POWITALNEJ, oprocentowanej w wysokości 3% w skali roku, po miesiącu zarobi „na czysto” 10,32 zł.

Lokata HAPPY Idea Banku utrzymała co prawda pierwsze miejsce w zestawieniu lokat trzymiesięcznych, ale musiała podzielić się pozycją na najwyższym stopniu podium z dwiema konkurentkami. Spowodowane to było obniżeniem jej oprocentowania z 4,5% do 4% w skali roku. Razem z Lokatą HAPPY pierwsze miejsce zajęły: Lokata Bezkarna BGŻOptima oraz lokata 4% na wejście mBanku. Kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconych na te lokaty 5 000 zł wyniesie 40,83 zł. Na pozycji drugiej, z oprocentowaniem wynoszącym 3,75% w skali roku, znalazła się SMART Lokata na powitanie. Po upływie okresu umownego jej posiadacz zarobi "na czysto" 38,28 zł. Trzecie miejsce przypadło Twojej Lokacie III Getin Banku. Jej oprocentowanie wynosi 3,60% w skali roku. Po trzech miesiącach zostaną do niej dopisane odsetki wynoszące 36,75 zł.

Zestawienie lokat sześciomiesięcznych tworzy tylko jeden produkt: Lokata na nowe środki mBanku. Jest ona oprocentowana w wysokości 2,20% w skali roku, a odsetki, jakie zostaną dopisane do wpłaconych na nią 5 000 zł wynoszą 44,91 zł.

Wśród lokat na 12 miesięcy nie znaleźliśmy ofert dla nowych klientów lub na nowe środki.

Lokaty standardowe

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - marzec 2015 (oferta standardowa)
Poz. Bank/nazwa produktu Wniosek online Oprocentowanie (nominalne) Odsetki (po podatku) Minimalna kwota lokaty/ Wymagane konto
1 miesiąc
1 BOŚ Bank EKOlokata bez Kantów Szczegóły lokaty 3,00% 10,32 zł 1000 zł tak
2 Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie Szczegóły lokaty 2,40% 8,25 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa Szczegóły lokaty 2,40% 8,25 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Meritum Zysku Szczegóły lokaty 2,40% 8,25 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych Szczegóły lokaty 2,40% 8,25 zł 1000 zł nie
3 BIZ Bank Lokata BIZ Spinająca Szczegóły lokaty 2,20% 7,57 zł 1000 zł nie
3 miesiące
1 BIZ Bank Lokata BIZ PRO Szczegóły lokaty 3,60% 36,75 zł 1000 zł tak
2 BIZ Bank Lokata BIZ Spinająca Szczegóły lokaty 3,50% 35,73 zł 1000 zł nie
3 Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie Szczegóły lokaty 2,90% 29,61 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa Szczegóły lokaty 2,90% 29,61 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Meritum Zysku Szczegóły lokaty 2,90% 29,61 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych Szczegóły lokaty 2,90% 29,61 zł 1000 zł nie
6 miesięcy
1 SK bank eLokata24 Sprawdź lokatę 3,30% 67,38 zł 3000 zł nie
2 Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie Szczegóły lokaty 3,00% 61,25 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa Szczegóły lokaty 3,00% 61,25 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Meritum Zysku Szczegóły lokaty 3,00% 61,25 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych Szczegóły lokaty 3,00% 61,25 zł 1000 zł nie
BIZ Bank BIZ Lokata PRO Szczegóły lokaty 3,00% 61,25 zł 1000 zł tak
3 BIZ Bank Lokata BIZ Spinająca Szczegóły lokaty 2,90 % 59,21 zł 1000 zł tak
12 miesięcy
1 Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie Szczegóły lokaty 3,10% 125,89 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa Szczegóły lokaty 3,10% 125,89 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Meritum Zysku Szczegóły lokaty 3,10% 125,89 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych Szczegóły lokaty 3,10% 125,89 zł 1000 zł nie
2 Toyota Bank Depozyt Plus Szczegóły lokaty 3,00% 121,83 zł 5000 zł tak
3 BIZ Bank Lokata WIBOR Szczegóły lokaty 2,85% 115,74 zł 1000 zł nie
Stan na: 11 marca 2015 Źródło: www.TotalMoney.pl

Pierwszą pozycję w zestawieniu standardowych lokat jednomiesięcznych zajęła EKOlokata bez Kantów BOŚ Banku. Jej oprocentowanie wynoszące 3% w skali roku po miesiącu przełoży się na odsetki w kwocie 10,32 zł odsetek. Miejsce drugie przypadło czterem lokatom z oferty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokacie Standardowej Internetowej, Meritum Zysku oraz Lokacie Standardowej dla klientów indywidualnych. Oprocentowane one są w wysokości 2,40% w skali roku, a odsetki dopisane do wpłaconych na nie 5 000 zł wynoszą 8,25 zł. Trzecie miejsce, z oprocentowaniem w wysokości 2,20% w skali roku, zajęła BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Po miesiącu jej posiadacz zyska 7,57 zł odsetek.

W zestawieniu lokat trzymiesięcznych pierwsza pozycja przypadła Lokacie BIZ PRO BIZ Banku. Jej oprocentowanie wynoszące 3,60% w skali roku po trzech miesiącach przełoży się na 30,61 zł odsetek. Na drugim miejscu znalazła się Lokata BIZ Spinająca BIZ Banku, której oprocentowanie wynosi 3,50% w skali roku. Kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału wynosi 35,73 zł. Na miejscu trzecim znalazły się cztery depozyty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Oprocentowanie tej czwórki wynosi 2,90% w skali roku i przekłada się na zysk wynoszący 29,61 zł.

Zestawienie standardowych lokat 6-miesięcznych otwiera eLokata24 SK banku, której oprocentowanie wynosi 3,30% w skali roku. Odsetki jakie po pół roku otrzyma posiadacz tej lokaty wynoszą 67,38 zł. Miejsce drugie zajęły lokaty znane z zestawienia depozytów trzymiesięcznych: lokaty Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku Meritum Banku, którym towarzyszy Lokata BIZ PRO BIZ Banku. Ich oprocentowanie wynosi 3% w skali roku. Po sześciu miesiącach umownego posiadacz tych lokat zarobi 61,25 zł. Miejsce trzecie, z oprocentowaniem 2,90% w skali roku, zajęła BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Jej oprocentowanie wynosi 2,90% w skali roku a po zakończeniu półrocznego okresu umownego przyniesie ona swojemu posiadaczowi 59,21 zł zysku.

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta

Pierwsze miejsce w zestawieniu lokat zakładanych na 12 miesięcy otwierają cztery depozyty oprocentowane na 3,10% w skali roku (co po upływie okresu umownego przełoży się na odsetki w kwocie 125,89 zł). Są to lokaty Meritum Banku Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów Indywidualnych). Miejsce drugie zajął Depozyt Plus Toyota Banku oprocentowany w wysokości 3% w skali roku (po roku do wpłaconych na tę lokatę 5 000 zł bank dopisze 121,83 zł odsetek). Miejsce trzecie utrzymała Lokata WIBOR BIZ Banku, której oprocentowanie (ustalane na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 6M) wynosi 2,85% w skali roku. Kwota odsetek, jakie po roku zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału to 115,74 zł.

Najbliższe dni pokażą, czy banki zdecydują się na kolejne obniżki depozytów terminowych. Jedno jest pewne – następny ranking lokat terminowych TotalMoney.pl ukaże się w pierwszej połowie kwietnia, tuż po świętach wielkanocnych.