Lepsza ochrona dla osób zaciągających kredyty hipoteczne, większe wymagania wobec kredytodawców - takie są założenia unijnej dyrektywy przyjętej przez ministrów finansów państw członkowskich. Nowe przepisy przyjęto podczas spotkania w Brukseli.

Przyjęta dyrektywa wyznacza m.in. zasady reklamowania i sprzedaży kredytów hipotecznych. Zobowiązuje kredytodawców i pośredników do udzielania wszystkich koniecznych informacji przed zawarciem umowy. Nowe przepisy wymagają także odpowiedniej oceny wiarygodności kredytowej klienta oraz przejrzystości jego zobowiązań: warunków spłaty kredytu czy oprocentowania.

Unijne zasady mają zapobiec nieodpowiedzialnemu udzielaniu i zaciąganiu pożyczek, co podczas ostatniego kryzysu finansowego przyczyniło się do wzrostu niespłaconych kredytów w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie w ciągu dwóch lat powinny wdrożyć nową dyrektywę do prawa krajowego.

Oto co się zmieni dla kredytobiorców: