W dalszym ciągu się zadłużamy, ale wolniej niż w ostatnich latach. Spada też liczba dłużników. Na koniec 2013 roku nasze zaległe płatności wyniosły blisko 40 miliardów złotych, czyli były o niespełna 4 procent wyższe niż przed rokiem - wynika z raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor.

Kłopoty z terminowym regulowaniem swoich płatności ma ponad 2 miliony 300 tysięcy Polaków. 35 procent tej kwoty stanowią zaległe długi mieszkańców Mazowsza i Śląska, gdzie widać też największy ich wzrost. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w 4 regionach Polski zaległości maleją. Kłopoty z terminowym regulowaniem swoich płatności ma ponad 2 miliony 300 tysięcy Polaków.

W zestawieniu największych dłużników nadal przewodzi mieszkaniec Mazowsza. Jego zaległości przekroczyły 110 milionów złotych. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosły o 2,2 miliona złotych. Ostatnie miejsce na liście rekordzistów z 16 województw zajmuje dłużnik z województwa świętokrzyskiego, którego dług jest pięćdziesięciokrotnie niższy od Mazowszanina i wynosi ponad 2,8 miliona złotych.

Z raportu InfoDług wynika jednak, że zdecydowana większość Polaków reguluje swoje zobowiązania w terminie.