Zdecydowana większość Polaków - 93% otwarcie przyznaje, że nie interesuje się problematyką kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich. Ponad połowa uważa, że zarówno pomoc ze strony prezydenta, rządu, jak i polityków nie jest uzasadniona i usprawiedliwiona społecznie, wynika z badania przeprowadzonego rzez TNS Polska.

Połowa Polaków ocenia, że z punktu widzenia innych grup społecznych i interesariuszy sektora bankowego propozycja przewalutowania kredytów w CHF po kursie z dnia ich udzielenia nie jest rozwiązaniem uczciwym i sprawiedliwym. Przeciwnego zdania jest jedna piąta.

Polacy są również sceptycznie nastawieni do pomysłu systemowego przewalutowania, którego koszty poniosłaby cała gospodarka, społeczeństwo, banki oraz ich klienci. 56% badanych nie akceptuje takiego rozwiązania, a zdecydowana większość nie chciałaby także ponosić dodatkowych obciążeń, które mogłyby okazać się konieczne, aby pokryć straty związane z tą opcją.

Stosunkowo największą akceptację rodacy wyrażają wobec propozycji prezydenta, polegającej na stworzeniu funduszu, który tymczasowo wspierałby kredytobiorców, którzy nie są w stanie z przyczyn losowych spłacać kredytu - bez względu walutę, w której został zaciągnięty. 46% popiera tę propozycję, ale 27% badanych uważa, że powstanie takiego funduszu nie byłoby uczciwym rozwiązaniem.

Rozwiązanie, proponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w którym następuje przewalutowanie kredytu po kursie bieżącym i rozbicie kredytu na dwa, przy czym jeden niezabezpieczony hipotecznie zostałby w części umorzony za sprawiedliwe uważa 27% osób, a 41% jest odmiennego zdania.

Postawieni w sytuacji posiadaczy kredytów w euro lub złotych, w momencie gdyby kurs euro lub oprocentowanie kredytów nieoczekiwanie wzrosły, respondenci w większości nie oczekiwaliby takiej pomocy, jaką dziś otrzymują zadłużeni w CHF. Taką opinię wyraża prawie połowa badanych, zaś niespełna 30% oczekiwałoby podobnego rodzaju pomocy, jaki banki zaproponowały kredytobiorcom w CHF, wprowadzając rozwiązania zaproponowane w pakiecie ZBP.

Dla niemal połowy społeczeństwa dzisiejsze wzmożone zainteresowanie polityków kwestią kredytów mieszkaniowych we frankach ma związek z kampanią wyborczą i chęcią pozyskania dodatkowych głosów. Na realną potrzebę pomocy kredytobiorcom jako przyczynę owego zainteresowania wskazuje 28% badanych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 26 lutego - 4 marca 2015 przez Instytut TNS Polska na zlecenie ośrodka analitycznego "Alterum" na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1 tys. osób, w tym 77% respondentów to klienci banków.