Wczoraj odbyło się posiedzenie senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, która pracowała nad ustawą o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej. Dyskusja była ożywiona. Przedstawiciele strony rządowej odnosili się głównie do konsekwencji, jakie może nieść dla systemu bankowego, finansowego i gospodarki ustawa w kształcie przyjętym przez Sejm na początku sierpnia. Znacząco różni się ona od pierwotnego przedłożenia, w którym koszty przewalutowania miały być dzielone pół na pół na kredytobiorców i banki. Posłowie zdecydowali, że 90 proc. kosztów poniosą banki.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazywali, że rząd pozytywnie odnosił się do pierwotnej wersji ustawy, a zmiany przyjął z niepokojem. Mogą one spowodować niekorzystne skutki dla całej gospodarki, m.in. przez zahamowanie akcji kredytowej. Przy aktualnym brzmieniu ustawy przewalutowanie kredytów może kosztować banki 21,9 mld zł (szacunki Komisji Nadzoru Finansowego przy założeniu, że skorzystają z niej wszyscy uprawnieni). Spaść mogą też wpływy z podatku dochodowego od banków. Pojawiły się również kwestie możliwej niekonstytucyjności ustawy. Zwracał na nie uwagę m.in. przedstawiciel NBP, wskazując, że po przyjęciu ustawy może wystąpić ryzyko nierównego traktowania kredytobiorców złotowych i walutowych. Ci pierwsi mogą w przyszłości płacić odsetki większe niż kredytobiorcy, którzy przewalutują kredyt na złotówki na mocy ustawy.
Na kwestie zgodności ustawy z konstytucją duży nacisk położyło także biuro legislacyjne Senatu. Według jego prawników problematyczny może być przepis uprawniający do skorzystania z restrukturyzacji kredytu wszystkie rodziny wielodzietne, bez względu na powierzchnię nieruchomości. Ustawa pomija za to rodziny niepełne, choć konstytucja mówi, iż do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych mają prawo rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne.
Senatorowie PO chcą podczas prac komisji przywrócić w ustawie zapis dotyczący m.in. równego podziału kosztów przewalutowania.
Etap legislacyjny
Ustawa w pracach komisji senackiej