Banki planują w III kwartale niewielkie złagodzenie polityki kredytowej dla dużych firm - wynika z ankiety NBP. Spodziewany jest istotny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe oraz wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

Z ankiety wynika, że w segmencie dużych przedsiębiorstw w III kwartale nastąpi niewielkie złagodzenie polityki kredytowej przez pojedyncze banki. W segmencie MSP nastąpi złagodzenie polityki kredytowej dla kredytów krótkoterminowym oraz zaostrzenie dla kredytów długoterminowych.

Ponadto, należy oczekiwać wzrostu popytu na kredyty dla sektora MSP.

Reklama

W segmencie kredytów mieszkaniowych w III kwartale należy spodziewać się istotnego zaostrzenia polityki kredytowej oraz istotnego spadku popytu.

W segmencie kredytów konsumpcyjnych nie nastąpią istotne zmiany, możliwy jest niewielki wzrost popytu.