Czynnikami, które, zdaniem analityków NBP, mogą to uzasadniać są: dalszy spadek marży odsetkowej netto, zmniejszenie się marży nieodsetkowej (ze względu na ustawowe ograniczenie opłaty interchange oraz spadek przychodów z dystrybucji ubezpieczeń), a także wzrost kosztów operacyjnych (opłat BFG).

"Dodatkowym czynnikiem może okazać się realizacja niektórych inicjatyw wyborczych" - dodano w raporcie.

NBP informował wcześniej, że zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj 2015 roku wyniósł 6,37 mld zł, spadając rok do roku o 8,6 proc. W samym maju zysk netto banków spadł o 22 proc. do 1,5 mld zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 14,16 mld zł, spadając rok do roku 8,8 proc. Wynik prowizyjny spadł o 4,8 proc., do 5,45 mld zł.

Dynamika spadku zysków sektora przyspieszyła w maju. Po kwietniu wynosiła ona 5 proc. Ten sam poziom (minus 8,8 proc.) utrzymał spadek wyniku odsetkowego, a poprawiła się dynamika wyniku prowizyjnego (po kwietniu 5,8 proc.).