Między innymi dzięki niemu emigranci przesyłają pieniądze do Polski. System międzynarodowych rozliczeń bankowych Euro Eelixir ma już 10 lat. Z roku na rok obsługuje coraz więcej transakcji.

Wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, Michał Szymański porównuje ten system do okna na świat. W 2005 roku w systemie rozliczono 544 tysięcy transakcji na kwotę 2,1 miliarda euro, a ubiegłym roku było to 15,6 milionów transakcji na kwotę przekraczającą 88,6 miliardów euro.

Około 70 procent przelewów w euro obsługiwanych przez system to przelewy do Polski. Rozmówca IAR wyjaśnia, że wymiana handlowa Polski przekłada się na liczbę i sumę przelewów. Najwięcej transakcji wykonaliśmy z Niemcami (5,8 milionów na kwotę ponad 29 miliardów euro), ale pieniądze przelewaliśmy też z Francji czy Belgii.
Do końca 2014 roku za pomocą Euro Elixira przelano około 343 miliardów euro