Wnioski o wakacje kredytowe można składać już od 29 lipca. Sprawdź, kto może skorzystać z pomocy, na jakich zasadach i jak złożyć wniosek. Warto też wiedzieć, jaki wpływ będzie to miało na nasz kredyt hipoteczny.

Dla kogo wakacje kredytowe

Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych? Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

- zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r. oraz

- zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy i warto o tym pamiętać.

Kredyt w PLN

Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w wyłącznie w złotówkach. Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach oraz indeksowane lub denominowane do waluty innej niż waluta polska.

Własne potrzeby mieszkaniowe

Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własne potrzeby mieszkaniowe, czyli po to by w niej zamieszkać. Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – właśnie ten zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na potrzeby mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.

Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe.

Wakacje kredytowe zasady - zamrożenie 8 rat

Jak działają wakacje kredytowe? Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat.

To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

- maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;

- maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;

- maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Wakacje kredytowe jak złożyć wniosek

Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego – w zależności od tego jakie funkcjonalności udostępni bank.

Ministerstwo Finansów nie wydaje rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku. Wnioski można składać od 29 lipca br., bo tego dnia przepisy wchodzą w życie. Rząd zachęca do składania wniosków nie później niż w dniu spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej).

Kredytobiorca sam decyduje przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych. Przy czym może złożyć wniosek jednorazowo – za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.

Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Co zrobić z pieniędzmi z wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Pieniądze z wakacji kredytowych można zaoszczędzić na poczet przyszłych rat lub odciążyć domowy budżet. Środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji kredytowych można także wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego.

Czy opłaca się nadpłata kredytu z wakacji kredytowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zachęca kredytobiorców, którzy zdecydują się na skorzystanie z tego rozwiązania pomocowego, aby środki „zaoszczędzone” w trakcie „wakacji kredytowych” wykorzystać do zredukowania swojego zadłużenia — nadpłacenia kredytu hipotecznego. Skróci to okres, na jaki zaciągnięty został kredyt lub obniży wysokość przyszłych rat kredytu, czego efektem będzie zmniejszenie obciążeń budżetów domowych w przyszłości.

Jeśli ktoś posiada dodatkowe zasoby gotówki, choćby wynikające z oszczędności, kiedy nie będziemy płacić kredytu przez 8 rat, nie warto się zastanawiać. Nadpłacając kredyt możemy zarówno zmniejszyć wysokość przyszłych rat, lub jeśli ktoś woli skrócić okres kredytowania. Nadpłaty kredytu należy dokonać w porozumieniu z bankiem i ustaleniu wszystkich kwestii. Wiele też zależy od tego, w jakim „miejscu” spłacania kredytu jesteśmy, jak wiele do oddania bankowi zostało.

Zdaniem Jarosława Sadowskiego, głównego analityk Expander Advisors dzięki wakacjom kredytowym można obniżyć koszt kredytu o 46 tysięcy złotych. Jest to symulacja dla kredytu na 300 000 złotych na 25 lat udzielonym we wrześniu 2021 r

Okazuje się więc, że dla części wakacje kredytowe pozwolą wielu kredytobiorcom przetrwać trudny okres, kiedy raty będą bardzo wysokie. Dla innych będzie to natomiast szansa, aby powiększyć kwotę oszczędności na czarną godzinę lub nadpłacić kredyt i tym samym obniżyć jego koszt.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych

Aby wystąpić o wakacje kredytowe, wystarczy złożyć wniosek: pisemnie, mailowo lub przez bankowość elektroniczną. W ciągu 21 dni bank może przesłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

- maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;

- maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;

- maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Należy wybrać miesiąc, kiedy chcemy zamrozić spłacenie raty kredytu. Nadpłaty warto dokonać w miesiącu nieobjętym zawieszeniem spłaty raty w ramach wakacji kredytowych.

Prowizja od nadpłaty kredytu

Przy wakacjach kredytowych trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden, niezwykle ważny aspekt, tj. kiedy zawarliśmy umowę o kredyt hipoteczny z bankiem. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym z 23 marca 2017 roku kredytobiorcy w każdym momencie mogą dokonać przedterminowej spłaty zobowiązania. Co ważne, w całości jak i w części. Do niedawna banki mogły pobierać za to prowizję. Na szczęście dzięki zmianom w przepisach, jeśli wcześniejszej spłaty dokonamy przed upływem trzech lat od daty podpisania umowy – bank nie będzie mógł pobrać prowizji.

Jeśli chcecie pojąć decyzję o nadpłacie kredytu w ramach wakacji kredytowych, warto sprawdzić zapisy w naszej umowie.

Skorzystasz z wakacji kredytowych, nie dostaniesz nowego kredytu

Nie masz pieniędzy na spłatę kredytu, nie dostaniesz nowego. Niestety, ale tego typu wsparcie jak wakacje kredytowe może nie wyglądać dobrze w oczach banku. Niezależnie, czy mówimy o zwykłych wakacjach kredytowych dostępnych w ramach umów o kredyty hipoteczne, czy tych związanych z rządowym wsparciem. Nie jest to jednoznacznie przesądzone, ale część ekspertów uważa, ze każdy, kto skorzysta z wakacji kredytowych, nie ma co liczyć w tym czasie na inny kredyt w banku. Instytucje finansowe mają patrzeć na takich klientów w bardziej negatywny sposób a nasz scoring kredytowy od takiego wsparcia raczej się nie poprawi.

W tej sprawie odniósł się jednak niedawno rzecznik rządu rozwiewając wątpliwości. Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu był pytany, czy będą jakieś wytyczne dla banków ws. oceny zdolności kredytowej w przypadku, gdy skorzysta się z wakacji kredytowych. "Takie działania nie mają żadnych podstaw prawnych, banki nie mogą podejmować tego typu działań" - odpowiedział Müller. Podkreślił, że wakacje kredytowe są kolejnym elementem tarczy antyinflacyjnej, który ma pomóc w tych trudnych czasach. "Żadne przepisy nie pozwalają uwzględniać tego typu działań, jeśli chodzi o zmianę zdolności kredytowej" - wskazał rzecznik cytowany przez PAP.

Wzrost kosztów okołokredytowych

Czy wakacje kredytowe mogą zwiększyć koszty naszego kredytu? Oczywiście, że tak. Należy pamiętać, że wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty. Nawet na 8 miesięcy. Jeśli nie nadpłacimy kredytu, czas naszej spłaty kredytu hipotecznego wydłuży się o te osiem miesięcy. To może oznaczać wzrost kosztów kredytu, choćby ze względu na fakt, że przez 8 miesięcy dłużej będziemy płacić ubezpieczenie. Warto brać to pod uwagę, przed skorzystaniem z tej formy pomocy.

Ważne:

Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty nawet na 8 miesięcy.

Wnioski o zawieszenie spłaty rat można składać od 29 lipca br., przy czym wakacje kredytowe zaczynają obowiązywać od sierpnia br.

Źródło: własne, Ministerstwo Finansów, Expander, PAP